Vodič za pristup informacijama:
Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Izmjena vodiča za pristup informacijama u posjedu Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Javni registri i javne evidencije:
Registar civilnih vazduhoplova
Spisak operatora sistema bespilotnih vazduhoplova

Programi i planovi rada:
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2021. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2022. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2023. godinu
Program rada Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2024. godinu

Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2021. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2022. godinu
Finansijski plan Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2023. godinu
 

Izvještaji Agencije:
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2016. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2019. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2021. godinu
Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2022. godinu

Finansijski izvještaj za 2016. godinu
Finansijski izvještaj za 2017. godinu
Finansijski izvještaj za 2018. godinu
Finansijski izvještaj za 2019. godinu
Finansijski izvještaj za 2020. godinu
Finansijski izvještaj za 2021. godinu
Finansijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu

Strateška dokumenta:
Strateška deklaracije Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Strateški okvir za komunikaciju Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Strategija upravljanja ljudskim resursima Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Strategija upravljanja rizicima u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo
Izjava o kulturi povjerenja i pravičnosti
Izjava Agencije za civilno vazduhoplovstvo u oblasti sigurnosnog nadzora
Plan integriteta Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore

Nacrti dokumenata i mišljenja:
Predlozi podzakonskih akata

Akti koji su od značaja za prava i obaveze trećih lica:
Ugovor o posredovanju u osiguranju
Ugovor o nabavci licenci za softver
Ugovor za odnos sa medijima
Ugovor za čišćenje kancelarija
Ugovor o nabavci avio-karata
Ugovor o finansijskoj reviziji Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2018. godinu
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala
Ugovor o nabavci štampanog (propagandnog) materijala
Ugovor o nabavci kompatibilnih i orginalnih tonera za štampače
Ugovor za nabavku goriva
Ugovor za pružanje usluga registracije službenih vozila
Ugovor za pružanje usluga kasko osiguranja službenih vozila

Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren:
Dopis Ministarstvu održivog razvoja i turizma povodom zahtjeva MANS-a
Dopis MANS-u
Rješenje po zahtjevu GP URA za slobodan pristup informacijama
Informacija za GP URA
Informacija o izrečenim novčanim kaznama aerodromima Crne Gore AD
Dopis MANS-u po zahtjevu za slobodan pristup informacijama

Spisak zaposlenih u Agenciji:
Spisak zaposlenih u agenciji za civilno vazduhoplovstvo
 

Opšta dokumenta

Statut Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Etički kodeks zaposlenih u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2018
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2019
Pravilnik - izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2021 1
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2021 2
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2021 3
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ACV 2023