Organizacije za održavanje odobrene po Dijelu 145

 

1. Organizacija za održavanje odobrena po Dijelu 145, broj: ME.145.0001 

Naziv organizacije  Montenegro Airlines AD
Adresa  Beogradska 10, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 20 405 501
Fax  + 382 20 405 548

 

Podaci o ovlašćenjima:

Ovlašćenje Ograničenje Bazno/Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija Fokker 28 Mk 0100  Bazno/Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija Embraer ERJ 190-100 LR  Bazno/Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija Embraer ERJ 190-200 LR  Bazno/Linijsko

 

2. Organizacija za održavanje odobrena po Dijelu 145, broj: ME.145.0004      

Naziv organizacije  Aviohelikopterska jedinica MUP-a
Adresa  Aerodrom Podgorica, Golubovci, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 20 244 009;
Fax  + 382 20 244 009

 

Podaci o ovlašćenjima:

Ovlašćenje Ograničenje Bazno/Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija AT-802A  Bazno/Linijsko
 A3: Helikopter  Serija Abell 206  Bazno/Linijsko
 A3: Helikopter  Serija Abell 212  Bazno/Linijsko
 A3: Helikopter  Serija Abell 412  Bazno/Linijsko
 C5: Elektrika  Ograničeno na servisiranje akumulatora  

 

3. Organizacija za održavanje odobrena po Dijelu 145, broj: ME.145.0005

Naziv organizacije  ToMontenegro DOO
Adresa  Bulevar Džordža Vašingtona broj 98, The Capital Plaza,
​ Diplomatska kula, sprat 4, 81000 Podgorica, Crna Gora
e-mail  tehnika@to.me
Web  airmontenegro.com

 

Podaci o ovlašćenjima:

Ovlašćenje Ograničenje Bazno/Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija Embraer ERJ 190-100 LR  Linijsko
 A1: Avioni preko 5700 kg  Serija Embraer ERJ 190-200 LR  Linijsko

Organizacije za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrene po Dijelu M

 

1. Organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena po Dijelu M, broj: ME.MG.0004  

Naziv organizacije  Avio helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore
Adresa  Aerodrom Podgorica, Golubovci, Crna Gora
Telefon  + 382 20 244 009
Fax  + 382 20 244 009

 

Podaci o ovlašćenjima:

Tip / serija / grupa vazduhoplova​ Ovlašćenje za provjeru plovidbenosti​
 AB 206  Da
 AB 212  Da
 AB 412  Da
 AT-802A  Da

 

2. Organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena po Dijelu M, broj: ME.MG.0006 

Naziv organizacije  Airways Scenic & Charter DOO
Adresa  Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 67 246 312
Email vuk@airwayscharter.com

 

Podaci o ovlašćenjima:

Tip / serija / grupa vazduhoplova Ovlašćenje za provjeru plovidbenosti
Eurocopter EC120 (Turbomeca Arrius 2F) Ne
Cessna 172/F172N (Technify) Ne

 

3. Organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena po Dijelu M, broj: ME.MG.0007 

Naziv organizacije  Adriatic Airways DOO
Adresa  Mila Radunovića S3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 69 018 119; + 382 67 618 119; + 382 63 325 227
Fax  + 382 20 208 550
Email adriaticairways@t-com.me
Web www.adriaticairways.me

 

Podaci o ovlašćenjima:

Tip / serija / grupa vazduhoplova​ Ovlašćenje za provjeru plovidbenosti​
 Cessna 551  Ne

 

4. Organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena po Dijelu M, broj: ME.MG.0008 

Naziv organizacije  Adriatic Aviation DOO
Adresa  Ulcinjska broj 3, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 67 277 557; + 381 63 800 4663
Email camo@adriaticaviation.me

 

Podaci o ovlašćenjima:

Tip / serija / grupa vazduhoplova​ Ovlašćenje za provjeru plovidbenosti​
 Agusta A109 Series (PWC PW206/207)  Ne

 

5. Organizacija za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti odobrena po Dijelu M, broj: ME.MG.0009

Naziv organizacije  ToMontenegro DOO
Adresa  Bulevar Džordža Vašingtona broj 98, The Capital Plaza,
 Diplomatska kula, sprat 4, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 67 273 156
Email  info@to.me
Web  airmontenegro.com

 

Podaci o ovlašćenjima:

Tip / serija / grupa vazduhoplova​ Ovlašćenje za provjeru plovidbenosti​
 Embraer ERJ 190-200 LR Da

Strane organizacije prihvaćene od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo

1. Organizacije za obezbjeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova 

R.br. Naziv organizacije Adresa Broj uvjerenja
1. PRINCE AVIATION d.o.o. Goce Delčeva 40-42, 11000 Beograd, Srbija RS.MG.0004 (AOC:RS.004)