Organizacije sa odobrenjem za izdavanje potvrda kabinske posade

Ažurirano septembra 2017

 

1. Organizacija sa odobrenjem za izdavanje potvrda kabinske posade, broj: ME.AOC.001

Naziv organizacije  Montenegro Airlines AD
Adresa  Beogradska 10, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon  + 382 20 405 501
Fax  + 382 20 405 548
E-mail  head.office@mgx.me