Spisak ovlašćenih medicinskih ispitivača (AME-s)

Ažurirano januara 2023

R.br. Ime i prezime i adresa ispitivača Broj odobrenja Privilegije Važi do
1. Mr.sci.med. Rubežić dr Velimir
Načelnik Aero-medicinskog centra
Telefon: +382 20 811 575
Mob.Tel.: +382 67 602 039
e-mail: velimir.rubezic@gmail.com
Medicinski centar Danilovgrad
Adresa: Pera Ćetkovića 49
81000 Podgorica
Crna Gora
ME/AME/002 Klasa 1/2 21.11.2025.
2. Vujović dr Vido 
Autorizovani medicinski ispitivač
Telefon: +382 20 444 294
Mob.Tel.: +382 69 628 292
e-mail: vido.vujovic@gmail.com
Medicinski servis aerodroma
Adresa:Dalmatinska 54
81000 Podgorica
Crna Gora
ME/AME/003 Klasa 1/2 21.11.2025.