Centri za obavljanje ljekarskih pregleda vazduhoplovnog osoblja

 

1. Centar za obavljanje ljekarskih pregleda vazduhoplovnog osoblja, broj: ME.AMC.003

 Naziv organizacije  JZU Dom zdravlja ,,Dimitrije-Dika Marenić“
 Adresa  Danilovgrad, Crna Gora
 Telefon  + 382 20 811 575
 E-mail  domzdravljadg@t-com.me