Spisak odobrenih letilišta

Ažurirano septembra 2018

Osnovni podaci o letilištu:

Naziv  Ćemovsko polje - LYPO
Vrsta  Letilište
Tip letilišta NIL
Kategorija letilišta NIL
Namjena letilišta - Nekomercijalni vazdušni saobraćaj jedrilica, jednomotornih vazduhoplova, višemotornih vazduhoplova i vazduhoplova opšte kategorije mase do 5700 kg;
- Stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja koje obavlja poslove letačke posade, upravljanja sportskim vazduhoplovom i upravljanja padobranom; i
- Izvođenje padobranskih skokova.
Ime i adresa, odnosno naziv i sjedište operatora koji upravlja letilištem Aero klub „Špiro Mugoša“
Letilište Ćemovsko polje bb
81000 Podgorica
Crna Gora

 

Osnovni podaci o letilištu:

Naziv  Kapino polje - LYNK
Vrsta  Letilište
Tip letilišta NIL
Kategorija letilišta NIL
Namjena letilišta - Nekomercijalni vazdušni saobraćaj jedrilica, jednomotornih vazduhoplova, višemotornih vazduhoplova i vazduhoplova opšte kategorije mase do 5700 kg;
- Pružanje usluga iz vazduha
- Stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja koje obavlja poslove letačke posade, upravljanja sportskim vazduhoplovom i upravljanja padobranom; i
- Izvođenje padobranskih skokova.
Ime i adresa, odnosno naziv i sjedište operatora koji upravlja letilištem Sportski Aero klub „Nikšić“
Kapino polje bb
81400 Nikšić
Crna Gora