Agencija za civilno vazduhoplovstvo upućuje Javni poziv za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromima. Primjedbe, predlozi i sugestije na dati Nacrt Pravilnika se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili gpervan@caa.me. Primjedbe, predloge i sugestije je moguće slati do 22.01.2021. godine.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo upućuje Javni poziv za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju orzanizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove. Primjedbe, predlozi i sugestije na dati Nacrt Pravilnika se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili rsucur@caa.me. Primjedbe, predloge i sugestije je moguće slati do 25.01.2021. godine.