Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja i izdavanja dozvole vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta trajaće 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, zaključno sa 28.11.2022. god.
Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja i izdavanja dozvole vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta (Prilog 1 i Prilog 2se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me ili mstanic@caa.me.  

Javne konsultacije o Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Agencije za civilno vazduhoplovstvo, zaključno sa 10.12.2022. god.
Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove (Prilog 1 i Prilog 2se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me.