Predlog pravilnika o pružanju usluga spasilačko-vatrogasne zaštite na aerodromima 
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 14.02.2020. godine na e-mail adresu: acv@caa.me

Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 20.12.2019. godine na e-mail adresu: acv@caa.me

Predlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu upotrebe padobrana
NAPOMENA: Komentare na predlog podzakonskog akta dostaviti do 13.12.2019. godine na e-mail adresu: acv@caa.me