Objavljuje se Javni poziv za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu upotrebe padobrana. Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Pravilnika o uslovima i načinu upotrebe padobrana se dostavljaju Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na posebnom obrascu za davanje primjedbi, predloga i sugestija, u pisanom obliku, putem pošte ili lično, na adresu ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, ili u elektronskom obliku na e-mail: acv@caa.me zaključno sa 23.09.2021. godine.