Propisi koji su na snazi do 01.07.2024. godine

Vodič za operatora bespilotnog vazduhoplova

Spisak operatora sistema bespilotnih vazduhoplova (ažuriran maja 2024)

Šablon Operativnog priručnika za sisteme bespilotnih vazduhoplova

Obrasci:

Izjava u skladu sa pravilnikom o sistemima bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela

Zahtjev za odobrenje letačkih operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova

Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovaoca sistema bespilotnog vazduhoplova

Zahtjev za odobrenje letenja bespilotnog vazduhoplova ili vazduhoplovnih modela u oblasti CTR Podgorica/CTR Tivat

Regulatorna akta:

Pravilnik o uslovima za upoterbu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela (SL.l. CG br. 11/2016)

Uslovi za upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela u oblastima CTR Podgorica i CTR Tivat (Revizija 2, objavljeno 26. novembra 2019)

Ostalo:

Sporazum o saradnji u oblasti suzbijanja nelegalne upotrebe bespilotnih vazduhoplova

Propisi koji su na snazi od 01.07.2024. godine i promotivni materijal

Propisi:

Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (SL.l. CG br. 24/23) - primjenjuje se od 01.07.2024. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (SL.l. CG br. 117/23)

Promotivni materijal:

Glavne razlike između operatora drona i pilota drona u otvorenoj kategoriji
Izvođenje letova dronovima u blizini ljudi 
Uslovi izvođenja operacija dronovima koji nemaju C oznaku tokom prelaznog perioda koji traje do 30. juna 2025. godine
Registracija operatora sistema bespilotnih vazduhoplova
Kako vršiti operacije dronovima u otvorenoj kategoriji od 30. juna 2025. godine
Otvorena kategorija
Zahtjevi za otvorenu kategoriju
Odgovornosti operatora dronova i pilota dronova u otvorenoj kategoriji