Kontakt

U skladu sa odredbama Nacionalnog programa kontrole kvaliteta iz bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, obavještavamo vas da je Agencija uspostavila povjerljivi sistem za analizu svih informacija dobijenih od putnika, članova posade i ostalih lica,a tiče se sitema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva. 
Stoga vas pozivamo da prijavite svaki eventualni incident ili neregularnost koju ste uočili u sistemu bezbjednosti civilnog vazduhopovstva. Takođe vas pozivamo da nam pošaljete i eventualna svoja zapažanja i prijedloge za poboljšanje sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori.
Svaka vaša prijava, uključujući i anonimne biće analizirana i provjerena.
Prijave, prijedloge i zapažanja možete poslati na Agenciju za civilno vazduhoplovstvo, ul. Josipa Broza Tita bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa naznakom za Odjeljenje bezbjednosti, na faks 020 625 517 ili na e-mail adresu kpavicevic@caa.me.