Počinje sezona paraglajdinga: Ove godine pooštrene kontrole

Paraglajding u Crnoj Gori je sve popularniji sport a radi bolje regulacije, novim zakonskim rješenjima Agencija za civilno vazduhoplovstvo dobila je šira ovlašćenja za kontrolu te oblasti. 

Direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u Agenciji Mileta Nikolić kazao je za Vijesti online da će inspektori Agencije dodatno intenzivirati i pooštriti redovne kontrole „u cilju preventivnog djelovanja, s obzirom da se očekuje povećano interesovanje za ovu vrstu aktivnosti tokom ljetnjih mjeseci”.

„Osim toga, kroz kontinuiranu komunikaciju i razmjenu informacija trudićemo se da dodatno utičemo na podizanje svijesti kako kod pilota paraglajdera, tako i kod svih ljubitelja ove vrste adrenalinske aktivnosti, o potrebi poštovanja zakonskih normi, a u cilju očuvanja sopstevene bezbjednosti i života”, rekao je Nikolić.

Oni koji naprave prekršaje u ovoj oblasti, po različitim osnovama mogu biti kažnjeni u rasponu od 300 do 2.000 eura. Kumalativna kazna za više prekršaja može dostići i cifru do nekoliko hiljada eura, dodao je Nikolić.

„Iako nije popularno djelovati na ovaj način, nepoštovanje zakonskih odredbi i potencijalno ugrožavanje bezbjednosti učesnika u vazdušnom saobraćaju mogu da dovedu do ozbiljnih posledica, sa smrtnim ishodom. Samim tim, svako kršenje propisanih zakonskih normi i ugrožavanje bezbjednosti moraju biti sankcionisani na ovaj način. U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Agencija će preduzeti sve neophodne mjere da se svi koji narušavaju bezbjednost i krši propise u ovoj oblasti, sankcioniše najvećim mogućim kaznenim mjerama”, kazao je Nikolić.

On je naveo da su sa dva usvojena pravilnika precizno utvrđeni načini, pravila i postupci letenja paraglajderom, izrada, upotreba i održavanje paraglajdera, uslovi u pogledu stručne spreme, radnog iskustva, stručne osposobljenosti pilota paraglajdera, ali i postupak i procedure za sticanje zvanja paragjajdera i dobijanja odgovarajućih licenci.

U Crnoj Gori 11 licenciranih pilota paraglajdera

On je za Vijesti online objasnio da pilot paraglajdera mora biti stručno osposobljen i zdravstveno sposoban za obavljanje te djelatnosti.

„Kandidati za sticanje dozvole pilota paraglajdera se obučavaju u ovlašćenim centrima za obuku. Nažalost, u Crnoj Gori trenutno ne postoji odobreni centar za obuku pilota paraglajdera. Centar Dynamic iz Bijelog Polja je u toku obnavljanja odobrenja za obuku pilota paraglajdera, tako da očekujemo da će Crna Gora uskoro dobiti svoj centar za obuku. Zzdravstvene preglede za sticanje licence, zainteresovana lica mogu obaviti u Vazduhoplovnom medicinskom centru Dimitrije-Dika Marenić u Danilovgradu. U Crnoj Gori trenutno ima 11 lica sa dozvolom za pilota paraglajdera”, rekao je Nikolić, dodajući da Agencija potrebne sertifikate, dozvole i uvjerenja neophodna za bavljenje paraglajdingom.

Nikolić kaže da, osim što predstavlja sportsko-rekreativnu disciplinu, paraglajding je i veoma atraktivna avanturistička aktivnost koja u uslovima turističke sezone bilježi veće interesovanje, pa samim tim ima i veću učestalost.

Brajići najatraktivnija lokacija za paraglajding

Poletište na Brajićima, prema riječima Nikolića, predstavlja jedno od najatraktivnijih u Evropi i broj operacija koje se izvode sa ove površine je mnogo veći nego sa bilo koje druge lokacije u Crnoj Gori.

„Brajići predstavljaju sigurno mejsto za bavljenje paraglajdingom, ukoliko piloti koji polijeću sa ove površine poštuju sve propisane regulatorne zahtjeve, počevši od odgovarajuće obučenosti pilota, zdravstvene sposobnosti, posjedovanja standardizovane opreme kao i poštovanjem pravila letjenja. U suprotnom, polijetanje sa ove površine postaje krajnje rizično”, upozorava Nikolić.

On je dodao da je upravo zbog atraktivnosti tog poletišta, Agencija za civilno vazduhoplovstvo na ovoj lokaciji postavila informacionu tablu koja pruža sve neophodne podatke o regulatornom okviru, konatktima nadležnih službi, ali i kaznenoj politici.

„Osim Brajića, odobrenje za paraglajding ima lokacija Turjak u Bijelom Polju, a u toku je procedura davanja odobrenja za još dvije lokacije u Beranama (Jejavica) i Herceg Novom (Dizdarica)”, naveo je Nikolić.

Govoreći o bezbjednosti, Nikolić ističe da svi licencirani paraglajderi moraju poštovati sve bezbjednosne procedure, kako bi se smanjio rizik od neželjenih ishoda.

„U proteklih deset godina, kada je Crna Gora u pitanju, desila su se dva slučaja stradanja pilota paraglajdera, i to 2005 i 2012 godine. U oba slučaja, nesreća se desila na najatraktivnijoj paraglajding lokaciji na Brajićima. U zadnjih nekoliko godina, gotovo u svakoj kalendarskoj godini desilo se nekoliko nezgoda sa paraglajdingom koje su za posljedicu imale slučajeve težih ili lakših povreda pilota parglajdera. U gotovo svim slučajevim se radilo o povređivanju nastalom u fazi slijetanja”, precizirao je Nikolić.

Tekst preuzet sa portala Vijesti. Originalni tekst možete pogledati ovdje.