Organizovan seminar osvježenja znanja ispitivača pilota aviona i helikoptera

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo organizovan je seminar osvježenja znanja ispitivača pilota aviona i helikoptera.

Seminaru su prisustvovali sertifikovani ispitivači Agencije Dragan Ivančević, Vladan Prelević, Draško Popović, Zoran Lalović i Miodrag Grubač, dok su gosti na seminaru bili Dragan Popović, Žarko Masoničić i Vladimir Vukčević.

Učesnici seminara su upoznati sa izmjenama internih procedura realizacije praktičnih ispita nosilaca crnogorskih dozvola, uvjerenja i sertifikata, koje su usklađene sa:

Pravilnikom o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/13) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012), Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/14, 27/15, 15/17, 81/18, 46/19, 33/21 i 128/21) Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja vazdušnih operacija jedrilicama i uslovima za izdavanje dozvola članovima letačke posade jedrilica (Sl.l. CG br. 44/2021) (Preuzeta Sprovedbena Regulativa Komisije (EU) 2018/1976) Pravilnikom o načinu i pravilima vršenja letačkih operacija balonom (Sl.l. CG br. 48/18) (Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2018/395),Izmjena i dopuna (Sl.l. CG br. 126/21).

Učesnici su razmijenili iskustva i informacije od značaja za sistem realizacija praktičnih provjera, a govorilo se i o statističkim podacima od značaja za sistem realizacije praktičnih ispita nosilaca crnogorskih dozvola i sertifikata.