Podaci o vazduhoplovu: 
Informacije o vaduhoplovu
Proizvođač: 
SOKO Mostar
Godina proizvodnje: 
1987
MTOM: 
1800
Kategorija: 
Opšta – Helikopter
Serijski broj: 
123
Tip: 
Gazela SA 342
Podaci o registraciji: 
Podaci o registraciji
Datum upisa u registar: 
05.10.2009
Registarska oznaka: 
4O-HFD
Redni broj u registru: 
0029
Ispisan iz registra: 
Da
Podaci o operatoru: 
Podaci o korisniku
Ime: 
Ispisan iz registra - Deregistered
Podaci o prethodnoj registraciji: 
Podaci o prethodnoj registraciji
Prethodna država registra: 
Srbija
Prethodna registarska oznaka: 
YU-HFD
Datum ispisa: 
13.02.2009.