Šćekiću četvorogodišnji mandat direktora Agencije

Savjet Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) jednoglasno je izabrao Ivana Šćekića za direktora Agencije u četvorogodišnjem mandatu.

To je odlučeno 23. maja ove godine, nakon javnog konkursa i procedure sprovedene prema Zakonu o vazdušnom saobraćaju.

Saglasnost na odluku je dalo i resorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Šćekić je diplomirani inženjer vazdušnog saobraćaja.

Osim stručnih referenci, ima značajno iskustvo u ovoj oblasti i izuzetno je upućen u djelovanje civilne vazduhoplovne vlasti na unutrašnjem i na međunarodnom nivou.

Novoizabrani direktor je bio na čelu Sektora za sigurnost vazdušne plovidbe Agencije, a timskim, posvećenim i odgovornim radom postignuti su rezultati priznati od međunarodnih partnera države.

Bio je vršilac dužnosti direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo od 18. marta do izbora za direktora ACV-a.

U ovom kratkom periodu, sa timom ostvaruje brojne aktivnosti na domaćem i međunarodnom nivou, značajne za razvoj institucije.

Šćekić je nedavno saopštio da su u fokusu rada očuvanje i podizanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, apsolutna primjena međunarodnih i domaćih propisa te kadrovski stručno jačanje.