U Podgorici održana obuka za predstavnike civilnih vazduhoplovnih vlasti iz 6 zemalja

U periodu od 9. do 11. novembra 2021. godine, u Podgorici je održana obuka na temu nadzora pružaoca usluga projektovanja procedura (navigacionih postupaka) za letenje, koja se realizuje u sklopu projekta Evropske Agencije za sigurnost vazdušnog saobraćaja IPA 5.

Obuku, čiju je organizaciju pomogla Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, pohađali su predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti iz šest zemalja koje nijesu članice Evropske unije - Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

Predavači na obuci su bili predstavnici civilnih vazduhoplovnih vlasti Italije, Ornella Macina i Marco Baldassarre.

Tokom obuke su razmatrani regulatorni zahtjevi u ovoj oblasti, a učesnici su kroz praktične vježbe imali priliku da se detaljnije upoznaju sa materijom.

Projekat IPA 5 ima za cilj pružanje podrške državama van Evropske unije u ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti civilnog vazduhoplovstva, olakšavanje transpozicije i implementacije regulativa EU i integraciju ovih država u evropski sistem.