Sastanak sa direktorima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA)

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gospodin Zoran Maksimović, se 21.10.2021. godine sastao sa direktorkom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gospođom Mirjanom Čizmarov.

Ova prva zvanična posjeta je za cilj imala pregled dosadašnjih aktivnosti i upoznavanje sa budućim projektima u vazdušnom saobraćaju. Imajući u vidu dobre odnose i uzajamno pružanje podrške sa vazduhoplovnim vlastima Republike Srbije, glavna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti za unapređenje dalje saradnje.

Pored gorenavedenog, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razgovarali su i o koordinisanom nastupu na međunarodnom nivou u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

Takođe, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo se u Beogradu sastao 22.10.2021. godine sa direktorom Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), gospodinom Predragom Jovanovićem. Oni su razmijenili informacije o aktuelnoj saobraćajnoj situaciji i razmotrili planirane aktivnosti od značaja za unapređenje vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori.