Saopštenje

U Briselu je 28. novembra 2023, u sjedištu Eurocontrola v.d. direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Mileta Nikolić potpisao Memorandum o razumijevanju sa direktorom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije Mirjanom Čizmarov, s ciljem međusobnnog priznavanja mjera bezbjednosti u vazduhoplovstvu za program „One Stop Security“, kao i Protokol o nadzornim funkcijama i dužnostima.

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, koje je upriličeno u  u prisustvu generalnog direktora Eurocontroa Raul Medina Caballero, osigurava da  država Crna Gora i država Republika Srbija mogu na Aerodromu Podgorica i Aerodromu Tivat, odnosno na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu izuzeti od daljeg pregledanja transferne putnike i njihov ručni prtljag, predati prtljag, kao i transferni teret i poštu, koji su prevezeni sa navedenih aerodroma.

U Briselu je danas potpisan i Protokol o nadzornim funkcijama i dužnostima između Crne Gore i Republike Srbije, koji omogućava da se  Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije oslobodi odgovornosti u pogledu funkcija i dužnosti prenijetih na Agenciju za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore. Opseg Protokola je ograničen na tipove vazduhoplova koji su upisani u registar civilnih vazduhoplova Republike Srbije i kojima upravljaju operateri čije je glavno mjesto poslovanja u Crnoj Gori.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore g Mileta Nikolić je takođe u sjedištu Eurocontrola prisustvovao ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju Regionalnog odbora za traganje i spašavanje (RASARAC), povodom pridruživanja novih članica Bugarske i Albanije. Memorandum o razumijevanju su u prisustvu svih RASARAC članica potpisali generalni direktor Eurocontrola Raul Medina Caballero i direktori agencija za civilno vazduhoplovstvo Albanije i Bugarske.