Regionalna radionica na temu traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u saradnji sa Evropskom komisijom, u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX) organizuje regionalnu radionicu na temu traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu (Regional Workshop on Aeronautical Search and Rescue).

Radionica se održava u periodu od 31. avgusta do 02. septembra 2022. godine, u hotelu Ramada u Podgorici.

Cilj radionice je unapređenje stručnosti i pružanje smjernica u skladu sa pravnim tekovinama EU, međunarodnim propisima, standardima i preporučenim praksama ICAO i drugih organizacija u oblasti operacija traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu. Učesnicima je pružena prilika da dodatno unaprijede svoja znanja u oblasti implementacije sljedećih značajnih dokumenata i regulativa iz ove oblasti: ICAO Annex 12 - Traganje i spašavanje, ICAO DOC 9731 IAMSAR Manual, ICAO EUR Doc 039 – Evropski plan traganja i spašavanja (EUR SAR Plan), kao i da se upoznaju sa najnovijim trendovima i projektima u oblasti razvoja satelitskih sistema za upotrebu u ovoj oblasti.

Na radionici su pored crnogorskih predstavnika iz Operativno-komunikacionog centra 112 i Avio helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Vojske Crne Gore, Gorske službe spašavanja, Sektora granične policije, Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Aerodroma Crne Gore, Nacionalne komisije za istraživanje nesreća, Ministarstva kapitalnih investicija i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, prisutni i predstavnici iz zemalja Zapadnog Balkana, RASARAC-a i FRONTEX-a.

Tokom trodnevne radionice, prezentovaće se veliki broj tema među kojima treba izdvojiti pravni okvir, Organizaciju i upravljanje sistemom traganja i spašavanja (SAR), Ulogu Spasilačko koordinacionog centra, Operativne SAR procedure, Faze SAR operacija,  Civilno-vojnu koordinacija u SAR-u, Cospas-Sarsat sistem, MEDEVAC operacija, Značaj SAR obuke i SAR vježbi, GALILEO SAR, Globalni vazduhoplovni sistem za pomoć i sigurnost (GADSS) i dr.

Predavači na radionici su priznati stručnjaci iz domena traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu, ujedno i predstavnici značajnih evropskih organizacija:

•             Mr Claude Cauwe, Galileo SAR Communications Officer, European Commission

•             Mr Antonio Rolla, Project Officer, European Commission

•             Mr Marc Deboeck, Senior Adviser Civil-Military Collaboration, EUROCONTROL, DECMA/CMC

•             Mr Dennis Hart, Head of the Information & Cyber Unit, EUROCONTROL, NMD/INF/IAC

•             Mr Loizos Kiafkioullis, Training Officer, JRCC Larnaca, Cyprus

•             Mr Nikola Sarancic, Head of RCC Belgrade, CAD Serbia and Chair of the ICAO EUR SAR Task Force

•             Mr Giuseppe Pasquino, ITMCC Director, Cospas-Sarsat

•             Mr Alessio Arcadio, ITMCC Operations Officer, Cospas-Sarsat

Ovaj događaj je ujedno i prilika za unapređenje saradnje svih navedenih učesnika, kako na nacionalnom tako i međudržavnom nivou.

Galeriju fotografija kao i prezentacije sa radionice možete preuzeti na sljedećem linku:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ial-xo3EK_y4uqs6RVs9t5c5KGOV62WN?usp=sharing