Potpisan Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade SAD

Ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Sju Ketrin Braun, potpisali su Sporazum o vazdušnom transportu između te dvije zemlje.

- Potpisivanje Sporazuma je dokaz da Crna Gora i SAD imaju jedno snažno partnerstvo. Današnje potpisivanje čini Crnu Goru 105 zemljom koje imaju partnerstvo u vezi otvorenog neba sa SAD.Nadam se da će ovaj ugovor otvoriti nove mogućnosti u vezi trgovinskih veza i mogućnosti putovanja, navela je Braun, dodajući da očekuje da će ovaj ugovor pojačati poslovne veze između SAD i Crne Gore.

- Jedan od mojih ciljeva tokom mandata u Crnoj Gori je da povećam broj američkih kompanija u Crnoj Gori, i nadam se da će ovaj ugovor doprinijeti da neke nove kompanije dođu i investiraju kod vas, poručila je Braun.

Sporazum o otvorenom nebu uspostavlja pravila na liberalnim osnovama kako bi se olakšao razvoj na efikasnom, tržišno-orijentisanom međunarodnom vazduhoplovnom sistemu, sa poboljšanim potencijalom za povećanje komercijalnih i poslovnih razmjena, investicija, izvoza i turizma.

- To je jedan od najliberalniji sporazuma potpisanih u oblasti civilnog vazduhoplovstva, jer daje slobodu prevoznicima da u Crnu Goru dolaze preko trećih zemalja. Ugovor je veoma sličan sa onim kojima imaju SAD sa gotovo svim zemljama EU, što daje najveće i najšire mogućnosti za saradnju. Nakon potpisivanja sporazuma operatori će dobiti podsticaj za uspostavljanje linija, objasnio je Lompar.

Ovim pitanjem je definisano pitanje “code-sharinga” tj davanja mogućnosti avioprevoznicima određenim od vazduhoplovnih vlasti dvije države, da u skladu sa svojim komercijalnim potrebama, mogu zaključivati takve aranžmane da, osim određenih avioprevoznika, i avioprevoznik treće države može zakupiti dio kapaciteta vazduhoplova koji saobraća na redovnoj liniji između SAD i Crne Gore.

- SAD imaju visoke stepene sigurnosti posebno kad je riječ o aerodromima, pa su naši aerodrome zadovoljili te standarde bezbjednosti, istakao je Lompar.

Sporazum o otvorenom nebu uklanja ograničenja u pogledu ruta, kapaciteta, frekvencija, oznaka i cijena. Dakle, njime je definisana mogućnost uspostavljanja redovnog vazdušnog saobračaja između svih tačaka u Crnoj Gori i SAD na potpuno liberalnoj osnovi u smislu kapaciteta i frekvencija. Takođe obuhvata i liberalna prava vođenja poslova i daje feksibilnost prevoznicima da odgovore uslovima tržišta.

Od 1992.godine SAD su zaključile sporazume o otvorenom nebu sa 105 partnera iz Evrope, Srednjeg Istoka, Afrike, Azije, Pacifika, Latinske Amerike i Kariba

IZVOR: Portal Analitika