Potpisan Sporazum o traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije, 22.02.2023. godine u Ohridu, održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma o traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu između Crne Gore, Republike Srbije, Republike Slovenije i Republike Sjeverne Makedonije.

Sporazum o traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu potpisali su generalni direktori za civilno vazduhoplovstvo zemalja potpisnica: direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Zoran Maksimović, direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Slovenije, Srećko Janša, kao i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije, Tomislav Tuntev.

Potpisivanjem ovog međunarodnog Sporazuma omogućiće se svestraniji i racionalniji pristup regionalnoj saradnji u ovoj oblasti, i unaprijediće se usaglašenost sa relevantnim ICAO standardima iz Aneksa 12 Čikaške konvencije.

 

Nakon potpisivanja Sporazuma, a imajući u vidu da je Crna Gora predsjedavala RASARAC komitetom (Regionalni savjetodavni odbor za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu) u 2022. godini, sprovedena je i formalna predaja predsjedavanja RASARAC komitetom za 2023. godinu između predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije.

 

U RASARAC komitetu trenutno učestvuje 10 zemalja – Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Mađarska, i Češka, kao i krovne organizacije u civilnom vazduhoplovstvu - EUROCONTROL i ICAO.