Posjeta direktora EASA-e Agenciji za civilno vazduhoplovstvo