Počela 41. Skupština ICAO-a

Uz prisustvo preko 3.000 predstavnika koji zastupaju 193 države članice ICAO-a u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2022. godine u Montrealu, Kanadi održava se 41. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.

 

ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

 

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

 

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na ostvarivanju vizije sigurnog, bezbjednog i održivog razvoja civilnog vazduhoplovstva kroz saradnju svojih članica.

 

Na Skupštini ICAO-a Crnu Goru, će ne osnovu odluke Vlade predstavljati delegacija koju predvodi Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, a članovi su: Admir Šahmanović, državni sekretar u ministarstvu kapitalnih investicija, Milica Mićunović, načelnica u Direktoratu za vazdušni saobraćaj ministarstva kapitalnih investicija, Zoran Maksimović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo i Marijana Vukčević, samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo.

 

Skupština će prvog dana zasijedanja izabrati predsjednika, a u nastavku će izabrati članove Savjeta ICAO i druge organe. Na Skupštini se razmatra kompletan rad ICAO-a za prethodni period, u tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim oblastima, nakon čega se daju smjernice za budući dalji razvoj civilnog vazduhoplovstva.