Održani sastanci Ekspertskog tima i Upravnog odbora RASARAC-a

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u Podgorici dana 16. i 17. novembra 2022. godine održani su sastanci Ekspertskog tima i Upravnog odbora Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC – Regional Aeronautical Search and Rescue Advisory Committee).

Na sastancima su učestvovali predstavnici RASARAC-a iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, i države domaćina Crne Gore, predstavnici EUROCONTROL-a, predstavnik kiparskog centra za traganje i spašavanje i obuku u ovoj oblasti JRCC Larnaca i Grčke.

Sastanak Ekspertskog tima RASARAC-a se odnosio na zaključke i preporuke sa prethodnih sastanaka, implementaciju ciljeva Memoranduma o razumijevanju o uspostavljanju Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu, rad i rezultate četiri Radne grupe (međudržavni SAR sporazum, operativna pitanja, obuka i nadzor) i usvajanje predloga Izvještaja o radu RASARAC-a u 2022. godini.

Na sastanku Upravnog odbora usvojeni su značajni zaključci o daljem radu RASARAC-a.

Razmatrane su preporuke i izvještaji Radnih grupa i usaglašeni su mogući datumi za potpisivanje multilateralnog SAR sporazuma u civilnom vazduhoplovstvu. Na sastanku su ujedno razmijenjene i informacije o godišnjim aktivnostima svake države u oblasti traganja i spašavanja.

Dodatno, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, gospodin Zoran Maksimović, potpisao je sa gospodinom Davorom Spevecom Dodatak Memorandumu o razumijevanju o osnivanju RASARAC-a o pristupanju Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske RASARAC-u u svojstvu punopravnog člana, kao i Dodatak Memorandumu o razumijevanju između JRCC Larnaca i RASARAC-a sa gospodinom Andreas Zacharia, a u cilju nastavka saradnje u oblasti traganja i spašavanja sa predstavnicima JRCC Larnaca.

Predstavnici Grčke su izrazili zainteresovanost za pristupanje RASARAC-u i prezentovali su sistem traganja i spašavanja u Grčkoj.

Tokom sastanka, general-major Karsten Stoye, šef Odsjeka za civilno-vojnu saradnju u EUROCONTROL-u i vojni savjetnik generalnog direktora, prezentovao je značaj civilno-vojne koordinacije i saradnje u oblasti traganja i spašavanja.

Predstavnici Upravnog odbora analizirali su aktivnosti i Izvještaj o radu RASARAC-a u 2022. godini, predlog plana rada za 2023. godinu kao i trogodišnji plan rada za period 2023-2025 godine.

Podsjećanja radi, RASARAC je formiran 2016. godine na inicijativu Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije uz punu podršku EUROCONTROL-a i ICAO EUR/NAT Kancelarije, a u njegovom radu učestvuje 10 zemalja – Bosna i Hercegovina, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Mađarska, Crna Gora i Češka, kao i krovne organizacije u civilnom vazduhoplovstvu: Eurocontrol i ICAO.

Važno je napomenuti da je Crna Gora u januaru preuzela predsjedavanje RASARAC-om za 2022. godinu, i da je Agencija za civilno vazduhoplovstvo u maju mjesecu bila organizator sastanka Ekspertskog tima, a potom u septembru i organizator Regionalne radionice na temu traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu uz podršku Evropske komisije, EUROCONTROL-a, ICAO-a, JRCC sa Kipra i MCC Cospas-Sarsat iz Italije.

Učesnici su izrazili zadovolјstvo zbog realizovanih aktivnosti i zahvalili Agenciji za civilno vazduhoplovstvo na uloženom trudu prilikom organizacije održanih sastanaka, koji su okupili više od 30 učesnika iz Crne Gore i inostranstva.

Tokom 2023. godine, Sjeverna Makedonija će predsjedavati radom RASARAC-a.