1 year 4 days

Upozoravaju se operatori i piloti bespilotnih vazduhoplova, da je izričito zabranjeno izvoditi letačke operacije bespilotnih vazduhoplova, blizu i unutar područja u kojima se vrši hitna intervencija, poput gašenja požara, aktivnosti traganja i spasavanja i slično, ukoliko ne posjeduju odobrenje predmetnih službi za hitne intervencije.

Služba zaštite i spašavanja posjeduje i bespilotne vazduhoplove, koji se koriste u svrhu lociranja požara, pa nije potrebno da drugi operatori bespilotnih vazduhoplova učestvuju u ovim aktivnostima, osim ukoliko nijesu dobili odobrenje od nadležnih službi.

Korišćenje bespilotnih vazduhoplova u zoni rada protivpožarnih vazduhoplova, direktno ugrožava sigurnost vazduhoplova i zemaljskih resursa, angažovanih u ovim aktivnostima. Ukoliko piloti... OPŠIRNIJE

1 year 3 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je organizovala radionicu na temu Promocija i kultura sigurnosti – paraglajding aktivnosti (23 - 24. marta 2023. godine.)

Prezenteri, koji su bili angažovani, su istaknuti piloti i instruktori sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti paraglajdinga, Ivica Knežević i Zoran Petrović, kao i inspektor iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Dario Tomašić.

Preko 20 pilota paraglajdera je prvog dana radionice osvježilo svoje znanje iz sljedećih oblasti:

  • tandem paragliding - priprema putnika, regulativa, održavanje opreme, opasne situacije,
  • održavanje opreme - tehnički pregledi, servis, protokol pregleda,
  • ugrožavanje sigurnosti letenja paraglajderom, primjeri iz prakse,
  • meteorološka... OPŠIRNIJE
1 year 4 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je donijela novi Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kao i uslovi koje mora da ispunjava osoblje, uključujući pilote bespilotnih vazduhoplova i organizacije uključene u izvođenje operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova.

Pravilnik će se primjenjivati od 01. januara 2024. godine.

Novim Pravilnikom zahtijeva se, između ostalog, registracija operatora bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kako onih koji su već registrovani tako i novih. Obavezu registracije imaju operatori koji... OPŠIRNIJE