1 year 11 months

Smjernice su urađene u skladu sa najnovijom verzijom dokumenta koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  
 
Predložene mjere će se redovno procjenjivati i ažurirati u skladu sa promjenama u saznanju o riziku od transmisije, kao i u skladu sa razvojem drugih dijagnostičkih ili preventivnih mjera. 
 
Link na dokument:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1...
 
EASA COVID-19 Aviation Health Safety... OPŠIRNIJE

1 year 11 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gospodin Zoran Maksimović, se 21.10.2021. godine sastao sa direktorkom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, gospođom Mirjanom Čizmarov.

Ova prva zvanična posjeta je za cilj imala pregled dosadašnjih aktivnosti i upoznavanje sa budućim projektima u vazdušnom saobraćaju. Imajući u vidu dobre odnose i uzajamno pružanje podrške sa vazduhoplovnim vlastima Republike Srbije, glavna tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti za unapređenje dalje saradnje.

Pored gorenavedenog, direktori vazduhoplovnih vlasti dviju država razgovarali su i o koordinisanom nastupu na međunarodnom nivou u ostvarivanju zajedničkih ciljeva u oblasti civilnog... OPŠIRNIJE

2 years 4 days

Novi direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo je Zoran Maksimović, inženjer vazdušnog saobraćaja, koji je cijelu dosadašnju karijeru proveo na odgovornim pozicijama u vazduhoplovstvu. 

On je na poziciji direktora naslijedio gospodina Dragana Đurovića, koji je bio na čelu Agencije od osnivanja. 

Novom direktoru želimo puno sreće u radu, a gospodinu Đuroviću se zahvaljujemo za posvećenost i saradnju u prethodnih 12 godina.