12 years 3 weeks

U posljednje vrijeme Agencija za civilno vazduhoplovstvo je na različite načine, formalnim i neformalnim putem, bila suočena sa brojnim obavještenjima i prijavama u vezi sa nelegalnim aktivnostima u oblasti civilnog vazduhoplovstva, posebno onima koji se odnose na aktivnosti letjenja paraglajderom.

Za jedan broj prijava ispostavilo se, srećom, da su lažnog karaktera. Međutim, bez obzira na karakter informacija, u sklopu svojih redovnih aktivnosti nadzora Agencija je vršila redovne i vanredne provjere koje su dovodile do inicijativa za pokretanja postupaka protiv odgovornih lica i operatora vazduhoplova.

S obzirom da se u susret predstojećoj ljetnjoj sezoni može očekivati povećan broj sličnih dešavanja, u cilju... OPŠIRNIJE

12 years 2 months

Direktor Evropske Agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja (EASA) Patrik Godu i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović potpisali su danas u Kelnu Radni aranžman između EASA i Agencije za civilno vazduhoplovstvo koji se odnosi na SAFA - Sigurnosnu procjenu stranih vazduhoplova.

Potpisivanje ovog Radnog aranžmana ima veliki značaj za dalji napredak Crne Gore i podizanje sigurnosnih standarda u vazdušnom saobraćaju.

Ovaj Radni aranžman uvodi harmonizovan pristup u sprovođenju međunarodnih sigurnosnih standarda unutar one države koja učestvuje u SAFA programu i na teritoriji Crne Gore.

Konkretno, ovim dokumentom uspostavljaju se procedure za obavljanje... OPŠIRNIJE

12 years 2 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, g-din Dragan Đurović, i izvršni direktor Civilnih vazduhoplovstva vlasti Albanije, g-din Ervin Minarolli, polazeći od zajedničkog interesa da neposrednom dobrosusjedskom saradnjom doprinesu postizanju visokih uniformisanih nivoa standarda za civilno vazduhoplovstvo u skladu sa obavezama iz ECAA Sporazuma, potpisali su 07.05.2012. godine u Tirani Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Albanije.

Tom prilikom delegacije u kojima su bili najodgovorniji rukovodioci za pojedine oblasti rada, razmijenile su informacije i dogovorile polazne osnove za preduzimanje konkretnih aktivnosti saradnje u domenu sigurnosti, aerodroma,... OPŠIRNIJE