1 year 6 months

International Air Transport Association (IATA) je objavila podatke o sigurnosnim performansama za 2021. godinu u okviru industrije komercijalnih avio-prevoznika koji pokazuju veliki napredak u odnosu na 2020, kao i osvrt na period 2017-2021.

Među najvažnijim su:

  • Smanjenje ukupnog broja nezgoda, stope svih nezgoda i smrtnih slučajeva
  • Članice IATA koje zadovoljavaju standard provjeravan kroz IATA Operational Safety Audit (IOSA) prošle godine nisu evidentirale nijednu fatalnu nesreću
  • Prvi put u posljednjih 15 godina nije bilo nesreća na poletno slijetnoj stazi

IATA (International Air Transport Association) je Međunarodno udruženje avio prevoznika i predstavlja oko 290 avio-kompanija koje čine 83 odsto globalnog vazdušnog saobraćaja.... OPŠIRNIJE

1 year 6 months

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo organizovan je seminar osvježenja znanja ispitivača pilota aviona i helikoptera.

Seminaru su prisustvovali sertifikovani ispitivači Agencije Dragan Ivančević, Vladan Prelević, Draško Popović, Zoran Lalović i Miodrag Grubač, dok su gosti na seminaru bili Dragan Popović, Žarko Masoničić i Vladimir Vukčević.

Učesnici seminara su upoznati sa izmjenama internih procedura realizacije praktičnih ispita nosilaca crnogorskih dozvola, uvjerenja i sertifikata, koje su usklađene sa:

Pravilnikom o posadi vazduhoplova (Sl.l. CG br. 8/13) (Preuzete Uredbe Evropske komisije (EU) br. 1178/2011 i 290/2012), Izmjene i dopune (Sl.l. CG br. 23/14, 27/15, 15/17, 81/18, 46/19, 33/21 i 128/21) Pravilnikom o uslovima i načinu obavljanja... OPŠIRNIJE

1 year 8 months

Regionalna saradnja u oblasti traganja i spašavanja u civilnom vazduhoplovstvu

Podgorica – Crna Gora preuzela je od Bosne i Hercegovine godišnje predsjedavanje Regionalnim savjetodavnim komitetom za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC). Tim povodom, održan je sastanak predstavnika Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, a putem video veze prisustvovao je i specijalni predstavnik Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL) za saradnju sa RASARAC.

Na sastanku su razmatrane dosadašnje zajedničke aktivnosti i planovi za 2022. godinu.

Crna Gora je, kao i sve države... OPŠIRNIJE