11 years 5 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, gdin Dragan Đurović, i direktor Civilnih vazduhoplovnih vlasti Mađarske, gdin Andras Farkaš, potpisali su 23.01.2013. godine u Budimpešti Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Mađarske.

Potpisanjem ovog Memoranduma o saradnji nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa između vazduhoplovnih vlasti u regionu.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Mađarske.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim... OPŠIRNIJE

11 years 8 months

Ambasador Delegacije Evropske Komisije u Podgorici H.E. Mitja Drobnič, posjetio je Agenciju za civilno vazduhoplovstvo 5. novembra 2012.godine i imao bilateralni sastanak sa Direktorom Agencije g-dinom Draganom Đurovićem.

Ambasador Drobnič je upoznat sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i sa aktivnostima Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Posebna pažnja bila je posvećena činjenici da je Agencija prva institucija u Crnoj Gori, koja je počela sa implementacijom evropskog zakonodavstva u naš pravni sistem, kroz mogućnost objavljivanja pravilnika, koji nalažu obaveznost primjene konkretne regulative Evropske komisije.

Ambasador je takođe upoznat sa novinama u Zakonu o vazdušnom saobraćaju, novim nadležnostima... OPŠIRNIJE

11 years 10 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, konstituisan je Odbor za kontrolu sigurnosti (Safety Review Board). Odbor je konstituisan u skladu sa “ Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja”, „Priručnikom za upravljanje sigurnosnim rizicima u Agenciiji za civilno vazduhoplovstvo“ i međunarodnim standardima.Odbor čine: direktor Agencije Dragan Đurović, koji je i predsjednik odbora, direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja Mileta Nikolić, direktor sektora za vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru Zoran Đuranović i rukovodilac sistema za upravljanje sigurnosnim rizicima Radomir Janjušević.

Uloga odbora, pored ostalog je da uspostavlja i koordiniše aktivnostima stalnih i povremenih tijela Agencije koja se odnose na sigurnost... OPŠIRNIJE