12 years 9 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je kompaniji AIR BERLIN izdala odobrenje za obavljanje letova za ljetnju sezonu 2011. godine, na relaciji Tivat –Nirnberg, u periodu od 18. maja do 14. septembra 2011. godine, jednom sedmično (srijedom). Odobrenje je izdato u skladu sa zahtjevom njemačke avio kompanije.

AIR BERLIN je veoma uspješna i druga po veličini avio kompanija u Njemačkoj koja saobraća na 163 destinacije u 69 država. 

Uvođenjem ove direktne linije obezbjeđuje se još jedan značajan segment u cilju promocije Crne Gore kao privlačne turističke destinacije, kao i povećanje broja stranih turista i putnika sa evropskog tržišta.

12 years 9 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo organizovala je Kurs standardizacije ispitivača u letu, koji se u periodu od 9-11 februara održao u Podgorici.

Obuku je pohađalo 14 polaznika, i to: 3 polaznika iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, 5 polaznika iz Montenegro Airlinesa, 2 polaznika iz Helihopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave, 2 polaznika iz Di Aira, kao i jedan polaznik iz servisa avijacije Vlade Crne Gore.

Predavač na ovoj obuci bio je g-din Ren Jankins, ovlašćeni trener JAA.

Ova obuka je polaznicima omogućila pristupanje sljedećem koraku imenovanja ispitivača u letu, u skladu sa zahtjevima JAR-FCL i JAR-FCL 2. 
Nakon pismene provjere kandidata za imenovanje ispitivača u letu iz oblasti JAR-FCL, JAR OPS i FEM i praktične... OPŠIRNIJE

12 years 10 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo, kao organ koji predstavlja vazduhoplovnu vlast države Crne Gore, između ostalog, obavlja i veoma važnu ulogu vršenja nadzora u vazdušnom saobraćaju u Crnoj Gori. U prethodnom periodu Agencija je posebnu pažnju posvetila promovisanju i unapređivanju znanja svog nadzornog osoblja, koje je učetvovalo na brojnim kursevima organizovanim od strane relevantnih međunarodnih institucija u centrima širom Evrope. 

Od prije nekoliko dana Agencija je dobila i svog prvog međunarodnog auditora. 

Naime, g-din Krsto Pavićević je uspješno završio i položio sve testove za auditora Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC) za oblast bezbjednosti, što znači da ubuduće može učestvovati u kontrolnim misijama bezbjednosti aerodroma svih država... OPŠIRNIJE