12 years 6 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović je 14. novembra 2011. godine imao bilateralni sastanak sa Generalnim direktorom Direktorata za saobraćaj i transport (DG MOVE) u Evropskoj Komisiji Matthias Reuteom.

Sastanak je bio prilika da g-din Đurović svog sagovornika upozna sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i da predstavi aktivnosti Agencije u proteklom periodu.

Jedna od tema o kojoj se govorilo bila je je implementacija I faze ECAA Sporazuma, koju Crna Gora uspješno privodi kraju, a što će biti i predmet posjete experata Evropske komisije, najavljene za početak naredne godine.

Posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju... OPŠIRNIJE

12 years 8 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo 07. septembra 2011. godine je održan High Level SSP Briefing. Sastanku su prisustvovali direktor Agencije, pomoćnica ministra saobraćaja, direktori aerodroma Tivat i Podgorica, accountable manager Montenegro Airlines-a, predstavnik SMATSA-e i predstavnik Vojske Crne Gore.

Tema o kojoj je bilo riječi je State Safety Programme (SSP) - Nacionalni program sigurnosti. 

SSP u praksi predstavlja niz propisa i aktivnosti koje treba implementirati u cilju poboljšanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, kroz stvaranje održivog i kontrolisanog nacionalnog sistema sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Cilj sastanka je bio prezentacija obaveza koje predstoje svim subjektima, učesnicima u ovom sistemu.

12 years 10 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo g-din Dragan Đurović i generalni direktor Civilne vazduhoplovne vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata g-dina Saif Mohammed Al Suwaidi potpisali su Memorandum o razumijevanju.

Memorandumom o razumijevanju dogovoreni su zajedničke ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Cijeneći bilateralnu saradnju važnim segmentom razvoja vazdušnog saobraćaja, dvije države su potpisanim memorandumom definisale zajednički razvoj i fleksibilnost upotrebe dokumentacije i ljudskih resursa u svim apsektima civilnog vazduhoplovstva. 

Potpisani memorandum o saradnji predstavlja doprinos... OPŠIRNIJE