10 years 7 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo održana radionica o implementaciji Pravilnika o tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama za obavljanje operacija vazdušnog prevoza.

Na osnovu projektnih zadataka iz Programa implementacije zahtjeva EZ 965/2012 (CAT Package) održana je radionica za operatere o implementaciji Uredbe 965/2012 u petak 13. decembra 2013.

Radionici su prisustvovali predstavnici Montenegro Airlines-a, DI AIR-a, SKY SAT-a.

Radionica je imala za cilj upoznavanje vazdušnih operatora sa novim pravilnikom, postupcima, aktivnostima, vremenskim rokovima i dokumentacijom koja će biti korišćenja u postupku prilagođavanja novom Pravilniku o tehničkim zahtjevima i... OPŠIRNIJE

10 years 8 months

Čelni ljudi Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore – Dragan Đurović, Milan Živanović i Slobodan Cvijan, potpisali su 12. novembar 2013. godine, u Beogradu, Memorandum o razumijevanju o Inicijativi za formiranje budućeg funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (Functional Airspace Block – FAB).

Značaj FAB inicijative je izuzetan jer predstavlja bitan preduslov za pune integracije u evropske vazduhoplovne strukture a posebno za sprovođenje evropske regulative o „otvorenom nebu” (Single European Sky – SES regulative). Zajednički pristup ovom značajnom poslu, Srbije i Crne Gore, odredili su, prije svega, činjenica da Srbija i Crna... OPŠIRNIJE

10 years 9 months

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je u periodu od 7-11 oktobra 2013. godine, bila predmet EASA standardizacione posjete, u skladu sa SAFA Radnim aranžmanom sa EASA-om (SAFA WA), i sa godišnjim planom EASA-e.

Potpisani SAFA WA odnosi se na prikupljanje i razmjenu informacija u odnosu na sigurnost vazduhoplova koji za odredište imaju aerodrome EU, aerodrome država koje nijesu članice EU ali učestvuju u ovom programu, i aerodrome u Crnoj Gori. 

Potpisivanjem ovog ugovora Crna Gora je dobila status preliminarne članice što podrazumijeva ograničeni pristup određenim informacijama. 

Predmet interesovanja EASA inspektora, pored regulatorne usklađenosti, bile su i usvojene procedure i postupci... OPŠIRNIJE