10 years 3 months

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo, dana 16.04.2014. godine, održan je Stručni seminar o pripremi Pravilnika o hidrodromima.

Seminaru su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali i predstavnici Adriatic Marinas, Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro, Lučke uprave Crne Gore, Lučke kapetanije Bar, Lučke kapetanije Kotor i Aerodroma Tivat. 

Od stranih eksperata seminaru je prisustvovao Davor Budimir iz BHDCA, koji je održao prezentaciju o istoriji hidroavijacije u svijetu i njenoj rasprostranjenosti u Evropi.Takođe je prezentovao nacrt budućeg Pravilnika o hidrodromima koji bi, po njegovim riječima, mogao imati regionalni karakter. 

Predstavnik Agencije je održao prezentaciju o realizovanom projektu AdriaSeaPlanes u Crnoj Gori, kao... OPŠIRNIJE

10 years 3 months

U prostorijama Agencije za civilno vazduhoplovstvo dana 04.04.2014. godine, održan je stručni seminar iz oblasti sigurnosti letjenja paraglajderom.

Seminaru je prisutvovalo: 16 paraglajderista (od čega i dva predavača iz inostranstva), zaposleni u Agenciji i predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Teme koje su predstavljenje na radionici odnosile su se na:

  •  Regulatorni okviri za bavljenje paraglajdingom,
  •  Nacionalni sistem izvještavanja o događajima od značaja za sigurnost vazduhoplova, 
  •  Klasifikacija vazdušnog prostora,
  •  Sigurnost u paraglajdingu,
  •  Sigurnost u... OPŠIRNIJE
10 years 3 months

U periodu od 12-14. marta 2014. godine održan je sastanak na visokom nivou u Berovu, Republika Makedonija u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Makedonije. Ovo je prvi sastanak ovog tipa i na njemu su prisustvovali visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti iz 10 zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Kosovo [*], Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska), generalni direktor EUROCONTROL-a g-din Frenk Brener, regionalni direktor kancelarije ICAO EUR/NAT g-din Luis Almeida de Fonseca, predsjednik ECAC-a g-din Katalin Radu, kao i predstavnici pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, M-NAV i HungaroControl.

Uvodnu riječ na sastanku imao je dr Dejan Mojsojski, generalni direktor Agencije za civilno... OPŠIRNIJE