10 years 7 months

09. jula 2013. godine je u 9 časova i 30 minuta u okviru međunarodnog projekta Adri seaplanes iz IPA ADRIATIC programa organizovan let hidro-aviona na relaciji Bridnizi – Bar – Bridnizi.

Avion je kako je i planirano sletio na vodenu površinu sa spoljnje strane Glavnog lukobrana, a zatim je pristao uz obalu Putničkog terminala – Gat V, uz ponton čija je nabavka realizovana u okviru pomenutog međunarodnog projekta. Partneri u sklopu Adri seaplanes projekta su Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Luka Bar, a Agencija za civilno vazđuhoplovstvo ima ulogu stručnog tijela.

Let se realizovao hidro-avionom iz Švedske, tipa Grafair Cessna 208 Caravan Amphibian, kapaciteta 10 mjesta (1 pilot + 9 putnika), u skladu sa... OPŠIRNIJE

10 years 7 months

Paraglajding u Crnoj Gori je sve popularniji sport a radi bolje regulacije, novim zakonskim rješenjima Agencija za civilno vazduhoplovstvo dobila je šira ovlašćenja za kontrolu te oblasti. 

Direktor sektora za sigurnost vazdušnog saobraćaja u Agenciji Mileta Nikolić kazao je za Vijesti online da će inspektori Agencije dodatno intenzivirati i pooštriti redovne kontrole „u cilju preventivnog djelovanja, s obzirom da se očekuje povećano interesovanje za ovu vrstu aktivnosti tokom ljetnjih mjeseci”.

„Osim toga, kroz kontinuiranu komunikaciju i razmjenu informacija trudićemo se da dodatno utičemo na podizanje svijesti kako kod pilota paraglajdera, tako i kod svih ljubitelja ove vrste adrenalinske aktivnosti, o potrebi... OPŠIRNIJE

10 years 8 months

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović, i direktor Generalnog Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Francuske Patrik Gandil, potpisali su 18.06.2013 godine u Parizu Tehnički program saradnje između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Francuske.

Potpisanjem ovog Programa saradnje nastavljene su intenzivne aktivnosti crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo na uspostavljanju bliskih i partnerskih odnosa sa vazduhoplovnim vlastima u Evropi.

Ovim Tehničkim programom saradnje, Generalni Direktorat za civilno vazduhoplovstvo Francuske i Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, prepoznaju zajednički interes u promovisanju i razvijanju... OPŠIRNIJE