2 months 3 weeks

VD direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo gdin Ivan Šćekić, sa svojim saradnicima, susreo se danas sa gdinom Kostasom Kristoforuom, IFATSEA regionalnim direktorom za Evropu i gdinom Nikolom Cojićem, članom IFATSEA izvršnog odbora.

Tokom sastanka je bilo riječi o Sajber bezbjednosti u ATM-u i u avijaciji uopšte, kao i značaju ljudskog faktora i ATSEP osoblja u ovoj oblasti.

Sagovornici su saglasni da je sajber bezbjednost u avijaciji posebno važna tema i mora se raditi na kontinuiranom unaprjeđenju sistema zaštite, identifikaciji ranjivosti i implementaciji efikasnih protokola.

VD direktora je dodatno svoje sagovornike informisao o aktuelnim aktivnostima Agencije u ovom domenu, sa posebnim osvrtom na pozitivne rezultate ICAO provjere u oblasti bezbjednosti i... OPŠIRNIJE

3 months 1 day

Ruski državljani, kao piloti, mogu da vrše operacije bespilotnim vazduhoplovima u Crnoj Gori u korist operatora koji nije predmet sankcija u skladu sa Odlukom o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera („Službeni list Crne Gore“, br. 03/16, 08/16, 41/16, 11/22 i 40/22) kojom je propisano da nije dozvoljeno slijetanje na teritoriju Crne Gore, polijetanje sa ili prelijetanje teritorije Crne Gore vazduhoplova koji su u vlasništvu ili zakupu ili pod drugim vidom nadzora bilo kojeg ruskog fizičkog ili pravnog lica, subjekta ili tijela.

Nije bitno da li Ruski državljanin ima prebivalište u Crnoj Gori ili ne.

Ruskim državljanima nije dozvoljeno da lete UAS registrovan u Rusiji ili UAS koji nije registrovan u Rusiji a koji je u vlasništvu ili pod zakupom ili na drugi način... OPŠIRNIJE

3 months 4 days

Od 18. marta 2024. godine, vršilac dužnosti direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo je Ivan Šćekić, diplomirani inženjer vazdušnog saobraćaja.

Gospodin Šćekić je u svojstvu direktora Sektora za Sigurnost vazdušne plovidbe (Air Navigation Safety Division – ANS) aktivno učestvovao u radu različitih ATM/ANS tijela na nacionalnom i međunarodnom nivou: Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom, Tehničkog tijela EASA-e, ICAO grupe za planiranje sistema vazduhoplovstva u regionu Evrope – EASPG), ICAO EUR Radne grupe za traganje i spašavanje, Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC) itd.

U skladu sa svojim ovlašćenjima je veoma upućen u djelovanje civilne vazduhoplovne vlasti, kako na unutrašnjem, tako i na... OPŠIRNIJE