2 weeks 4 days

U periodu od 27. do 31. maja 2024. godine, predstavnici Evropske komisije (EK) realizovali su procjenu sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, u cilju potvrđivanja usaglašenosti crnogorskih sa evropskim standardima bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu, a u okviru programa  „One Stop Security”.

Predmet procjene su bili aerodromi Tivat i Podgorica i kroz kontrolu EK sagledane su sve aktivnosti i mjere koje se primjenjuju od strane operatora aerodroma i drugih subjekata uključenih u vazdušni saobraćaj u okviru sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva Crne Gore. Takođe, inspektori EK izvršili su i kontrolu usaglašenosti nacionalnih propisa sa evropskim zakonodavstvom u oblasti bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, i to u dijelu implementacije evropske... OPŠIRNIJE

3 weeks 1 day

U sklopu EUROCONTROL Support to State Programme, u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo je 28.05.2024. godine održana radionica o izradi procjene rizika (ARA Airspce risk assessment) prilikom implementacije vazdušnog prostora za namjensku upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova (U-space).

Učesnici radionice bili su, pored predstavnika iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo, predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd, Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i EUROCONTROL, koji su ujedno vodili radionicu.

Teme kojima su se učesnici detaljno bavili su uspostavljanje U-space, integracija U-space u vazduhoplovni sistem i upravljanje rizicima prilikom te integracije.

Namjera Agencije za civilno vazduhoplovstvo je da se u narednom... OPŠIRNIJE

3 weeks 4 days

Agencija za civilno vazduhoplovstvo realizovala je uz pomoć eksperata iz Agencije za civilno vazduhoplovstvo Slovenije i Hrvatske radionicu za jedriličare na letilištu Ćemovsko polje (LYPO) i Kapino polje (LYNK).

Radionici koja je realizovana u periodu od 15-17.05.2024.godine učešće je uzelo veliki broj pripadnika iz ak. Naša krila, a. Špiro Mugoša, ak. Nikšić i ak. Berane, kao i drugih zaljubljenika u jedriličarstvo.

Na teoretskom dijelu radionice učesnici su se upoznali sa karakteristikama u jedriličarstvu na prostorima Slovenije i Hrvatske, načinima rada deklarisanih organizacija za obuku pilota jedrilica (DTO), regulatornim zahtjevima i načinima implementiranja istih, dok su u praktičnom dijelu imali priliku da vide operacije sa jedrilicom na letilištu Ćemovske polje... OPŠIRNIJE