10 months 1 week

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore u Podgorici dana 16. i 17. novembra 2022. godine održani su sastanci Ekspertskog tima i Upravnog odbora Regionalnog savjetodavnog komiteta za traganje i spašavanje u civilnom vazduhoplovstvu (RASARAC – Regional Aeronautical Search and Rescue Advisory Committee).

Na sastancima su učestvovali predstavnici RASARAC-a iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Srbije, Slovenije, Hrvatske, i države domaćina Crne Gore, predstavnici EUROCONTROL-a, predstavnik kiparskog centra za traganje i spašavanje i obuku u ovoj oblasti JRCC Larnaca i Grčke.

Sastanak Ekspertskog tima RASARAC-a se odnosio na zaključke i preporuke sa prethodnih sastanaka, implementaciju ciljeva... OPŠIRNIJE

10 months 3 weeks

Usvojen Izvještaj o događajima za 2021. godinu.

U 2021. godini u Crnoj Gori prijavljeno je ukupno 166 događaja u civilnom vazduhoplovstvu, od kojih je jedan klasifikovan kao nesreća, bez ljudskih žrtava, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2021. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprečavanje ponavljanja.

Ovu godinu je, kao i prethodnu, obilježio uticaj pandemije COVID-19 na nivo vazdušnog saobraćaja iznad teritorija Crne Gore i Srbije (vazdušni prostor u kome SMATSA doo pruža uslugu kontrole letenja), pa je u poređenju sa 2019. godinom obim saobraćaja na nivou nešto preko 60%. Ipak,... OPŠIRNIJE

12 months 3 days

Uz prisustvo preko 3.000 predstavnika koji zastupaju 193 države članice ICAO-a u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2022. godine u Montrealu, Kanadi održava se 41. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.

 

ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

 

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

 

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na... OPŠIRNIJE