2 years 9 months

Agencija će pažljivo pratiti razvoj situacije i preduzimati adekvatne mjere

Agencija Evropske Unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) izdala je krajem januara sigurnosnu direktivu EASA SD 2021_01, kojom propisuje uslove za povratak u upotrebu vazduhoplova Boeing 737-8 „MAX“ i 737-9 „MAX“ prilikom obavljanja operacija komercijalnog vazdušnog saobraćaja. 

Imajući to u vidu, a polazeći od činjenice da su sigurnost putnika i vazdušnih operacija prioritet, Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore je izdala Sigurnosnu direktivu kojom se propisuje da su na crnogorskim aerodromima dozvoljene operacije pomenutih vazduhoplova, prema uslovima koji su identični sa uslovima koje je objavila EASA. 

S... OPŠIRNIJE

2 years 10 months

Crna Gora je u ovoj godini preuzela predsjedavanje Stalnom komisijom EUROCONTROL-a, najvišim tijelom koje donosi odluke u ovoj evropskoj instituciji, zaduženoj za sigurnost vazdušne plovidbe. 

Direktor Agencije za civilno vazduholovstvo Dragan Đurović biće predsjedavajući Stalne komisije EUROCONTROL-a i potpisivati sve njene odluke. 

Ovo tijelo formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a, odobrava godišnji budžet i petogodišnji program rada institucije, ugovorne, finansijske propise i propise o osoblju. Takođe, Stalna komisija odgovorna je i za imenovanje generalnog direktora.

Naša država je od jula 2007. godine punopravni član EUROCONTROL-a, organizacije koju čini 41 država članica.

... OPŠIRNIJE
3 years 1 month

U ponedjeljak, 05.10.2020. godine, održan je webinar na temu „Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja“, u organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Organizacija webinara nastala je kao odgovor na novonastalu situaciju uzrokovanu koronavirusom i potrebu Agencije da detaljnije upozna predstavnike vazduhoplovnih subjekata sa Nacionalnim programom sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Menadžer sistema upravljanja sigurnošću (Safety Manager) u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, Veselin Popović, tokom izlaganja na webinaru predstavio je ažurirani dokument, donijet na sjednici Vlade Crne Gore od 06.08.2020. godine. Nacionalni program sigurnosti vazdušnog saobraćaja podrazumijeva integrisani set propisa i pravila postupanja, utvrđen... OPŠIRNIJE