1 year 8 months

Usvojen Izvještaj o događajima za 2021. godinu.

U 2021. godini u Crnoj Gori prijavljeno je ukupno 166 događaja u civilnom vazduhoplovstvu, od kojih je jedan klasifikovan kao nesreća, bez ljudskih žrtava, zaključeno je u Godišnjem izvještaju o događajima za 2021. godinu, koji je usvojila Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Cilj izrade ovog izvještaja jeste poboljšanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja, utvrđivanje okolnosti i uzroka događaja, kao i promocija mjera za sprečavanje ponavljanja.

Ovu godinu je, kao i prethodnu, obilježio uticaj pandemije COVID-19 na nivo vazdušnog saobraćaja iznad teritorija Crne Gore i Srbije (vazdušni prostor u kome SMATSA doo pruža uslugu kontrole letenja), pa je u poređenju sa 2019. godinom obim saobraćaja na nivou nešto preko 60%. Ipak,... OPŠIRNIJE

1 year 9 months

Uz prisustvo preko 3.000 predstavnika koji zastupaju 193 države članice ICAO-a u periodu od 27. septembra do 07. oktobra 2022. godine u Montrealu, Kanadi održava se 41. Skupština Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), koja se sastaje svake treće godine.

 

ICAO je specijalizovana organizacija Ujedinjenih nacija, osnovana 1944. godine, čija je uloga da kreira i modernizuje standarde i preporuke u međunarodnom vazduhoplovstvu, sa ciljem da se obezbijedi bezbjedan, efikasan i uređen razvoj vazduhoplovstva.

 

Crna Gora je član ICAO-a od 2007. godine.

 

Kao globalni forum za saradnju između država ICAO postavlja standarde za bezbjedan i siguran razvoj međunarodnog civilnog vazduhoplovstva. ICAO aktivnosti se baziraju na... OPŠIRNIJE

1 year 10 months

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo od 19. do 23. septembra 2022. godine održana  je radionica na temu „Support Compliance Monitoring System review and update".  Ova radionica je organizovana u okviru EASA IPA 5 projekta.

Važno je istaći da je eksplicitan zahtjev EASA-e, da u okviru vazduhoplovnih vlasti bude uspostavljena posebna funkcija ili sistem za praćenje usklađenosti, koja će da prati ispunjenost relevantih zahtjeva iz pravila implementacije, kao i usklađenost i efikasnost internih procedura vazduhoplovnih vlasti.

Svrha sistema za praćenje usklađenosti  je da se detektuju eventualne neusklađenosti u radu vazduhoplovnih vlasti, koje bi mogle da imaju štetne posljedice na sigurnost i bezbjednost civilnog vazduhoplovstva Crne Gore i negativan uticaj na ugled... OPŠIRNIJE