2 years 5 months

Dana 17. juna 2021. godine održano je prvo zasijedanje Stalne komisije EUROCONTROL-a u 2021. godini. Ovom sjednicom, on line, predsjedavao je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović.

Stalnu komisiju čine visoki predstavnici vazduhoplovnih vlasti (uglavnom direktori). Ona formuliše opštu politiku EUROCONTROL-a i njeno je najviše tijelo koje donosi odluke.

Na ovoj sjednici, između ostalog, usvojene su preporuke u kojima se ohrabruju države da nastave da zahtijevaju od svojih provajdera vazdušnih usluga da troškovima upravljaju u skladu sa nivom potražnje, pružajući pouzdanu uslugu korisnicima vazdušnog prostora; da države zaduže svoje provajdere vazdušnih usluga da se pobrinu da njihovi kadrovi... OPŠIRNIJE

2 years 7 months

Nacionalni odbor za upravljanje vazdušnim prostorom, na inicijativu Agencije za civilno vazduhoplovstvo, izradio je Strategiju za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdušnom prostoru, koja je dostupna na sljedećem linku:
Odluka o utvrdjivanju Strategije za primjenu PBN koncepta u crnogorskom vazdusnom prostoru
 
Namjena  dokumenta je da subjektima koji se bave upravljanjem vazdušnim prostorom, planiranjem i implementacijom CNS infrastrukture, kontrolorima letenja, aerodromskim operatorima i letačkoj populaciji obezbijedi jasne smjernice, ali i da posluži kao referentni dokument o... OPŠIRNIJE

2 years 9 months

ICAO i EASA su zauzeli poziciju da, počevši od 31. 03. 2021. godine,  očekuju uspostavljanje  normalnog režima, odnosno da ne treba više posezati za izuzećima koja bi bila uzrokovana COVID-19 pandemijom. Značajan broj država u svijetu je kao jednu od akcija održavanja validnosti sertifikata i dozvola vazduhoplovnih subjekata i vazduhoplovnog osoblja u proteklom periodu  koristio instrument produženja roka važnosti.

U okviru pripremnih radnji za ponovni povratak u normalizaciju letenja ICAO i EASA su objavili niz uputstava i korisnih materijala za vazduhoplovne subjekte, koje su nacionalne vazduhoplovne vlasti redovno prosljeđivale krajnjim korisnicima. Dodatno, ICAO je odredio posebnu internet stranicu za potrebe CCRD (COVID-19... OPŠIRNIJE