6 months 1 week

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je donijela novi Pravilnik o uslovima za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova. Ovim pravilnikom utvrđeni su uslovi za sigurnu upotrebu sistema bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kao i uslovi koje mora da ispunjava osoblje, uključujući pilote bespilotnih vazduhoplova i organizacije uključene u izvođenje operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova.

Pravilnik će se primjenjivati od 01. januara 2024. godine.

Novim Pravilnikom zahtijeva se, između ostalog, registracija operatora bespilotnih vazduhoplova u Crnoj Gori, kako onih koji su već registrovani tako i novih. Obavezu registracije imaju operatori koji... OPŠIRNIJE

7 months 6 days

U organizaciji Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije, 22.02.2023. godine u Ohridu, održana je ceremonija potpisivanja Sporazuma o traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu između Crne Gore, Republike Srbije, Republike Slovenije i Republike Sjeverne Makedonije.

Sporazum o traganju i spašavanju u civilnom vazduhoplovstvu potpisali su generalni direktori za civilno vazduhoplovstvo zemalja potpisnica: direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, Zoran Maksimović, direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, Mirjana Čizmarov, direktor civilnih vazduhoplovnih vlasti Slovenije, Srećko Janša, kao i direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije, Tomislav Tuntev.

Potpisivanjem ovog... OPŠIRNIJE

9 months 3 weeks

U Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dana 1. i 2. decembra 2022. godine održana  je radionica iz oblasti upravljanja protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetima (ATFCM) i procjene kapaciteta aerodroma. Radionica je organizovana u saradnji s Eurocontrol-om (Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe), u okviru programa za podršku državama članicama Eurocontrol-a (Support to State Program).

U toku ove dvodnevne radionice obrađen je veliki broj tema koje su se odnosile na  upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja i kapacitetima, među kojima se izdvajaju:

ATFCM procesi,

razmjena podataka i poruka u vezi sa planom leta,

pregled i upotreba softverskih alata za ATFCM,

pojašnjavanje pojma „kapacitet aerodroma“,

modeli za... OPŠIRNIJE