IJZCG objavio ažuriranu verziju Operativnih smjernica za vazdušni saobraćaj

Smjernice su urađene u skladu sa najnovijom verzijom dokumenta koji su izradile Agencija Evropske unije za sigurnost vazdušnog saobraćaja (EASA) i Evropski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC). Poštovanje opštih mjera prevencije je od ključnog značaja.  
 
Predložene mjere će se redovno procjenjivati i ažurirati u skladu sa promjenama u saznanju o riziku od transmisije, kao i u skladu sa razvojem drugih dijagnostičkih ili preventivnih mjera. 
 
Link na dokument:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1...
 
EASA COVID-19 Aviation Health Safety Protocol (v.3), koji je bio osnova za ovaj dokument, dostupan je na sledećem linku:
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-1...
 
Ostala EASA dokumenta u vezi sa covid-19 možete naći na sledećem linku:
https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19
 
Agencija za civilno vazduhoplovstvo je razvila posebnu stranicu za informacije u vezi sa COVID-19 mjerama i postupcima:
https://caa.me/me/covid-19