Evidentirano 266 operatora dronova u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je registrovano 266 operatora bespilotnih letilica – dronova, ali je broj dronova koji su u upotrebi značajno veći.

U cilju uvođenja što više operatora dronova u regulatorne okvire, Agencija za civilno vazduhoplovstvo pokrenula je i ove godine edukativnu kampanju o načinima sigurnog upravljanja dronovima. Agencija kroz vođenje ove kampanje insistira na poštovanju regulatornih okvira iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, od strane operatora dronova, kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, ali ni do ugrožavanja lica i imovine na tlu.

Dronovi doživljavaju pravu ekspanziju, i to ne samo za snimanje iz vazduha, već se pokazuju vrlo korisnim u nadzoru infrastrukture, šuma, poljoprivrednih dobara, drumskog saobraćaja i slično. Ipak, važno je da se svi koji upravljaju dronovima pridržavaju određenih pravila, kako bismo izbjegli neželjene događaje, kao što su sudar drona sa vazduhoplovom ili pad drona na zemlju, što može ugroziti živote ljudi i imovinu“, objasnili su iz Agencije. 

Upravo u cilju suzbijanja nelegalne upotrebe dronova Agencija za civilno vazduhoplovstvo je potpisala sporazum sa Upravom policije. Ovim se stiču uslovi da se zajedničkim aktivnostima obavljaju efikasnije mjere nadzora upotrebe dronova.

Važno je još jednom naglasiti osnovne regulatorne zahtjeve koji se postavljaju pred operatore dronova:
Svi operatori čiji dronovi imaju masu veću od pola kilograma, sa doletom preko 15 metara i visinom preko 10 metara, treba da se evidentiraju kod Agencije. Evidentiranje dronova je besplatno.

S druge strane, odobrenje Agencije za izvođenje operacije dronom potrebno je samo kada se radi o dronovima veće težine i ako lete bliže gradskim sredinama ili skupovima ljudi. 

Iz Agencije su još jednom podsjetili na pravila za sigurno upravljanje dronovima:

  • Apsolutno je zabranjeno letenje noću i u blizini aerodroma, kao i izbacivanje predmeta iz drona tokom leta
  • Dron sve vrijeme mora biti unutar vidnog polja rukovaoca i maksimalno do 500 metara udaljenosti horizontalno, te najviše 150 metara iznad zemlje ili vode 
  • Dron se ne smije približiti na manje od 150 metara skupovima ljudi i na udaljenost manjoj od 30 metara od ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, drugih vazduhoplova, puteva, željezničkih pruga, dalekovoda i sličnih objekata.

U slučaju nelegalne upotrebe dronova, postoji mogućnost novčanih kazni i pokretanja sudskih postupaka zbog ugrožavanja javnog reda i mira. 

U cilju suzbijanja nelegalne upotrebe dronova, Agencija sarađuje sa drugim državnim organima i institucijama. Naša želja je da kroz tu saradnju, ali i aktuelnu edukativnu kampanju, dodatno naglasimo značaj sigurnog upravljanja dronovima, pri tom ne ograničavajući  potencijale rasta i inovacija u ovoj rastućoj industriji,“ zaključili su iz Agencije.