Direktor Agencije se sastao sa Generalnim direktorom Direktorata za saobraćaj i transport Evropske komisije u Briselu

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović je 14. novembra 2011. godine imao bilateralni sastanak sa Generalnim direktorom Direktorata za saobraćaj i transport (DG MOVE) u Evropskoj Komisiji Matthias Reuteom.

Sastanak je bio prilika da g-din Đurović svog sagovornika upozna sa trenutnim stanjem u oblasti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori, kao i da predstavi aktivnosti Agencije u proteklom periodu.

Jedna od tema o kojoj se govorilo bila je je implementacija I faze ECAA Sporazuma, koju Crna Gora uspješno privodi kraju, a što će biti i predmet posjete experata Evropske komisije, najavljene za početak naredne godine.

Posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju mogućnosti za rješavanje veoma značajnog projekta za crnogorsko civilno vazduhoplovstvo - noćnog slijetanja na aerodrom Tivat.

G-din Reute je pokazao razumijevanje i spremnost da Evropska Komisija pomogne Crnoj Gori u daljim aktivnostima u razvijanju civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori.