Crna Gora ponovo ima predstavnika u rukovodećoj strukturi evropske vazduhoplovne institucije

DRAGAN ĐUROVIĆ I U NAREDNOM PERIODU U KOORDINACIONOM KOMITETU ECAC-A

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Dragan Đurović na plenarnoj sjednici generalnih direktora civilnih vazduhoplovnih vlasti održanoj 12. jula 2021. godine, ponovo je izabran za člana Koordinacionog komiteta Evropske konferencije za civilno vazduhoplovstvo (ECAC), koju čine 44 države članice. 

Koordinacioni komitet ECAC-a sada čine direktori vazduhoplovnih vlasti: predsjednik Alessio Quaranta –  Italija, potpredsjednici: Damien Cazé – Francuska, Johann Friedrich Colsman – Njemačka, Raúl Medina Caballero – Španija i članovi: Elisabeth Landrichter – Austrija, Dragan Đurović – Crna Gora, Piotr Samson – Poljska, Luis Miguel Ribeiro – Portugal, Gunnar Ljungberg – Švedska, Kemal Yüksek – Turska i Rannia Leontaridi – Velika Britanija.

Izbor direktora Agencije predstavlja priznanje za njegovu ličnu angažovanost, i u Evropi veoma zapažene rezultate Agencije za civilno vazduhoplovstvo u razvoju sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. 

To je takođe i značajno priznanje za Crnu Goru, koja po prvi put u istoriji ima predstavnika u rukovodećim strukturama neke od evropskih vazduhoplovnih institucija. 
______________________________
Đurović izabran i za člana Osnivačkog odbora JAA TO, tijela sa dugom tradicijom pružanja obuka u vazduhoplovnoj industriji

Pored funkcije u Koordinacionom komitetu, Đurović je na predlog direktora ECAC-a Alessia Quarante, predložen za člana Osnivačkog odbora Organizacije za obuku Zajedničke vazduhoplovne vlasti (JAA TO). Nakon dobijene podrške svih kolega direktora, Đurović je 13. jula 2021. godine izabran i na ovu funkciju, u povezanom tijelu ECAC-a. 

JAA TO ima istoriju od preko 46 godina pružanja obuke vazduhoplovnoj industriji i zakazuje preko 500 kurseva obuke na godišnjem nivou u svom sjedištu u Schiphol – Rijk, u Holandiji, kao i na drugim lokacijama.

Osnivački odbor JAA TO zadužen je za upravljanje organizacijom. Trenutni sastav ovog Odbora čine Alessio Quaranta – predsjedavajući (Italija), Jaco Stremler – član (Holandija) i Dragan Đurović –  član (Crna Gora).