Baza ovlašćenih agencija i poznatih pošiljalaca 

Ažurirano aprila 2019

Poznati pošiljalac:

R.B. Ime kompanije Lokacija za koju je odobren status Jedinstveni alfanumerički identifikacioni broj Datum sticanja statusa Datum kada ističe status Odgovorno lice Odgovorno lice za bezbjednost Kontakt e-mail Kontakt telefon
1. TARA Aerospace and Defence Product AD Ul. Vojislava Šćepanovića bb, Mojkovac MNE/KC/00001-1/7 29.12.2015.
godine
27.12.2020.
godine
Radoje Kljajević, izvršni direktor Renata Blažević, šef službe obezbjeđenja rblazevic@tara-aerospace.com +38250474688; +38267260467

 

Regulisani agent:

R.B. Ime kompanije Lokacija za koju je odobren status Jedinstveni alfanumerički identifikacioni broj Datum sticanja statusa Datum kada ističe status Odgovorno lice Odgovorno lice za bezbjednost Kontakt e-mail Kontakt telefon
1. AD „Aerodromi Crne Gore“ Aerodrom Podgorica MNE/RA/00001-2/4 04.04.2016.
godine
05.04.2024.
godine
Danilo Orlandić Vladeta Vuković,šef službe bezbjednosti vladeta.vukovic@apm.co.me +38220444238;
+38267273719
1. AD „Aerodromi Crne Gore“ Aerodrom Tivat MNE/RA/00001-2/5 04.04.2016.
godine
05.04.2024.
godine
Danilo Orlandić Boško Luković, šef službe bezbjednosti bosko.lukovic@apm.co.me +38232673826;
+38267634200

 

Regulisani snabdjevači za snabdjevanje vazduhoplova tokom leta

Ažurirano jula 2019

R.B. Ime kompanije Lokacija za koju je odobren status Datum sticanja statusa Datum kada ističe status Odgovorno lice Odgovorno lice za bezbjednost Kontakt telefon
1. Voda u kršu lux DOO Aerodrom Podgorica 12.06.2015. godine 12.06.2019. godine Miloš Stojanović, izvršni direktor Vladan Marojević, menadzer +382 67 262 755
2. Voda u kršu lux DOO Aerodrom Tivat 28.05.2015. godine 28.05.2021. godine Miloš Stojanović, izvršni direktor Vladan Marojević, menadzer +382 67 262 755