Baza regulisanih agenata i poznatih pošiljalaca 

Ažurirano februara 2022

Poznati pošiljalac:

Trenutno nema poznatih pošiljalaca.

Regulisani agent:

R.B. Ime kompanije Lokacija za koju je odobren status Jedinstveni alfanumerički identifikacioni broj Datum sticanja statusa Datum kada ističe status Odgovorno lice Odgovorno lice za bezbjednost Kontakt e-mail Kontakt telefon
1. AD „Aerodromi Crne Gore“ Aerodrom Podgorica MNE/RA/00001-2/4 04.04.2016.
godine
05.04.2024.
godine
Goran Jandreoski Vasilije Šćekić,šef službe bezbjednosti vasilije.scekic@apm.co.me +38220444238;
+38267678444
1. AD „Aerodromi Crne Gore“ Aerodrom Tivat MNE/RA/00001-2/5 04.04.2016.
godine
05.04.2024.
godine
Goran Jandreoski Ivan Medenica, šef službe bezbjednosti ivan.medenica@apm.co.me +38232670922;
+38267680663

 

Regulisani snabdjevači za snabdjevanje vazduhoplova tokom leta

Ažurirano februara 2022

Trenutno nema regulisanih snadbjevača