ACV počinje da obavlja alkotestiranje članova letačke i kabinske posade

Agencija za civilno vazduhoplovstvo uspostavila je sistem testiranja na prisustvo alkohola kod članova letačke i kabinske posade vazduhoplova nacionalnih i stranih vazdušnih prevoznika.

Testovi će biti izvođeni na platformi aerodroma.

Testiranje na alkohol

Koncentracija alkohola u dahu (BrAC), izmjerena tokom alkotesta, ne smije prelaziti nivo koji je ekvivalentan 0,2 grama koncentracije alkohola u krvi (BAC) po litru krvi.

Svaki pozitivno testirani član posade će biti:

  • Uklonjen sa dužnosti
  • Procesuiran shodno propisima
  • Prijavljen nadležnim vazduhoplovnim vlastima
    • Za izdavanje dozvola
    • Državi operatera

Svako odbijanje ili nedostatak saradnje tokom alkotestiranja smatraće se pozitivnim slučajem.

Koga testiramo?

Alkotestiranju mogu biti podvrgnuti samo članovi letačke i kabinske posade kojima je dodijeljena operativna dužnost.

Metoda uzorkovanja treba da bude nediskriminatorna, ali se može fokusirati na članove letačke posade, jer su njihove dodijeljene dužnosti obično kritičnije za izvođenje leta.

Robusna procedura

Svaki alkotest sastojaće se od početnog alkotesta, nakon kojeg slijedi potvrdni test u slučaju početnog pozitivnog rezultata.

Potvrdni test će se izvršiti što je prije moguće, nakon čekanja od najmanje 15 minuta. Ovo vrijeme čekanja obično bi trebalo biti kraće od 30 minuta, kako bi se osigurala sličnost rezultata između početnog i potvrdnog testa.

Tokom ovog vremena čekanja, testiranoj letačkoj ili kabinskoj posadi neće biti dozvoljeno da unose hranu. Testirana osoba moći će da nastavi svoju dužnost samo ako to ne utiče na ispravnu primjenu procedure testiranja.

Svi alkotestovi će se obavljati odobrenim analizatorom alkohola u dahu, u skladu sa standardom EN 15964.

Pozitivno testirani član posade će dobiti pismenu potvrdu koja sadrži podatke o vremenu i datumu alkotestiranja, opremi koja je korišćena, kao i stvarnom rezultatu alkotesta.

Privatnost i povjerljivost

Svaki alkotest će poštovati privatnost i povjerljivost rezultata.

Članovi testirane posade mogu zatražiti od svjedoka da prisustvuje testiranju ukoliko to ne uzrokuje neopravdano kašnjenje i da je u skladu sa procedurom testiranja.

Operator i njegove nadležne vlasti se obavještavaju o svim alkotestovima putem izvještaja o inspekciji na rampi preko baze podataka; ovi izvještaji ne sadrže lične podatke. U slučaju pozitivno testiranog člana posade, detaljni rezultati testiranja i lični podaci dotičnog člana posade dostavljaju se nadležnim organima preko kontakt osobe koju oni imenuju, koristeći druge kanale osim baze podataka.