Podaci o vazduhoplovu: 
Informacije o vaduhoplovu
Proizvođač: 
Conslidated Aeronautics Inc.
Godina proizvodnje: 
1972
MTOM: 
1179
Kategorija: 
Opšta – Avion
Serijski broj: 
499
Tip: 
Lake LA-4-200
Datum isticanja Potvrde o provjeri plovidbenosti: 
14.10.2012.
Podaci o registraciji: 
Podaci o registraciji
Datum upisa u registar: 
29.07.2011
Registarska oznaka: 
4O-GRD
Redni broj u registru: 
0043
Ispisan iz registra: 
Ne
Podaci o operatoru: 
Podaci o korisniku
Ime: 
Dragiša Raičević
Ulica i broj: 
29 novembra 26C
Poštanski broj i grad: 
84300 Berane
Država: 
Crna Gora
Podaci o prethodnoj registraciji: 
Podaci o prethodnoj registraciji
Prethodna država registra: 
Švedska
Prethodna registarska oznaka: 
SE-GRD
Datum ispisa: 
15.04.2008