Podaci o vazduhoplovu: 
Informacije o vaduhoplovu
Proizvođač: 
Piper Aircraft, Inc.
Godina proizvodnje: 
1978
MTOM: 
757
Kategorija: 
Opšta – Avion
Serijski broj: 
38-78A-0138
Tip: 
PA-38-112
Podaci o registraciji: 
Podaci o registraciji
Datum upisa u registar: 
04.11.2009
Registarska oznaka: 
4O-DNC
Redni broj u registru: 
0033
Ispisan iz registra: 
Da
Podaci o operatoru: 
Podaci o korisniku
Ime: 
Ispisan iz registra - Deregistered
Država: 
Crna Gora
Podaci o prethodnoj registraciji: 
Podaci o prethodnoj registraciji
Prethodna država registra: 
Danska
Prethodna registarska oznaka: 
OY-FLI
Datum ispisa: 
08.12.2008