Podaci o vazduhoplovu: 
Informacije o vaduhoplovu
Proizvođač: 
PZL-Mielec
Godina proizvodnje: 
1984
MTOM: 
5500
Kategorija: 
Posebna – Avion
Serijski broj: 
1G20809
Tip: 
An-2
Podaci o registraciji: 
Podaci o registraciji
Datum upisa u registar: 
18.07.2008
Registarska oznaka: 
4O-DAA
Redni broj u registru: 
0014
Ispisan iz registra: 
Da
Podaci o operatoru: 
Podaci o korisniku
Ime: 
Ispisan iz registra - Deregistered
Podaci o prethodnoj registraciji: 
Podaci o prethodnoj registraciji
Prethodna država registra: 
Makedonija
Prethodna registarska oznaka: 
Z3-DCA
Datum ispisa: 
01.07.2008