O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Prava putnika:


Obrazac za podnošenje prigovora (pdf)


e-mail: passenger.rights@caa.me
tel: 00382 20 625 536
fax: 00382 20 625 517


Zakon o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju (Sl.l. CG br. 18/2011, 46/2014 i 43/2018) (Napomena: Prečišćena nezvanična verzija, zvaničnu verziju možete naći na stranicama Službenog lista Crne Gore)