O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Avio kompanije se mogu obratitii zahtjevom na sledećim kontaktima:

E-mail: flightapproval@caa.me
Fax: +38220625517
Kontakt tel: +38220625521
Mobile: +38267655512

Potrebna dokumenta:

• Kopija Certifikata vazdušnog operatora (AOC)

• Kopija Dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane Nacionalnih vazduhoplovnih vlasti države registracije

• Kopije Uvjerenja o plovidbenosti i Potvrda o provjeri plovidbenosti ukoliko su potrebne

• Kopije svih potrebnih osiguranja za vazduhoplove posadu, treća lica, itd.

• Uvjerenja o buci