O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Formulari

Vazdušne operacije


Zahtjev za izdavanje/izmjenu uvjerenja o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog vazdušnog saobraćaja
Zahtjev za prihvatanje/promjenu rukovodioca (Form 4)
Zahtjev za odobrenje LVO operacija
Zahtjev za odobrenje Cabin Crew trening programa
Zahtjev za odobrenje ETOPS operacija
Zahtjev za odobrenje/reviziju MEL-a
Zahtjev za odobrenje operativne licence
Zahtjev za odobrenje PBN operacija
Zahtjev za odobrenje RVSM operacija
Zahtjev za odobrenje za transport opasnih materija - operatori koji su registrovani u Crnoj Gori
Zahtjev za dozvolu za transport opasnih materija - operatori koji nisu registrovani u Crnoj Gori
Zahtjev za dozvolu za transport municije i opasnih materija klase 1
Zahtjev za odobrenje zakupa aviona
Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - CAT.IDE - Avioni
Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - CAT.IDE - Helikopteri
Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - NCC.IDE - Avioni
Izjava o usklađenosti sa Odjeljkom D - NCC.IDE - Helikopteri
Izjava o usklađenosti Operations Manual-a
Lista promjena imaoca AOC certificata za koje se zahtijeva prethodno odobrenje ACV
Obavještenje o predloženoj izmjeni i/ili dopuni
Zahtjev za odobrenje usluga iz vazduha za strane operatore u Crnoj Gori
Zahtjev za odobravanje vanaerodromskog slijetanja i polijetanja vazduhoplovom
Zahtjev za izdavanje odobrenja za održavanje vazduhoplovne priredbe
Zahtjev za prihvatanje rukovodioca letenja uzletišta i sletišta za letjenje zmajem i paraglajderom
Izjava o vazdušnim operacijama
Obavještenje AOC operatora o Code-share ugovorima
Sistemi bespilotnih vazduhoplova:
Izjava u skladu sa pravilnikom o sistemima bespilotnih vazduhoplova i vazduhoplovnih modela
Zahtjev za odobrenje letačkih operacija sistemima bespilotnih vazduhoplova
Prijava za polaganje teorijskog ispita znanja za rukovaoca sistema bespilotnog vazduhoplovaVazduhoplovi i održavanje vazduhoplova


Zahtjev za upis vazduhoplova u registar
Zahtjev za utvrđivanje plovidbenosti vazduhoplova
Zahtjev za izdavanje Potvrde o provjeri plovidbenosti
Lista tehničkih podataka o vazduhoplovu transportne kategorije
Lista tehničkih podataka o vazduhoplovu opšte kategorije
Lista tehničkih podataka o vazduhoplovu posebne kategorije - balon
Lista tehničkih podataka o vazduhoplovu posebne kategorije - zmaj
Lista tehničkih podataka paraglajdera
Zahtjev za izdavanje/promjenu/produženje dozvole za održavanje vazduhoplova (ICAO)
Zahtjev za izdavanje/promjenu/produženje dozvole za održavanje vazduhoplova po Dijelu 66
Zahtjev za odobrenje TLB
Zahtjev za odobrenje PTO
Zahtjev za odobrenje odstupanja od PTO
Lista izmjena PTO
Zahtjev za izdavanje dozvole za let
Zahtjev za odobrenje uslova leta
Zahtjev za dodjeljivanje ELT koda
Zahtjev za dodjeljivanje Aircraft Address-e
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o buci
Zahtjev za odobrenje ugovora o održavanju vazduhoplova
Zahtjev za odobrenje (izmjene) CAME/MOE/MOM/MTOE
Lista izmjena u CAME/MOE/MOM/MTOE
Zahtjev za odobrenje Dio 145/M.F organizacije (prvo izdanje i izmjene)
Zahtjev za odobrenje CAMO organizacije (prvo izdanje i izmjene)
Zahtjev za odobrenje Dio 147 organizacije (prvo izdanje i izmjene)
Zahtjev za prihvatanje/promjenu predavača, ispitivača i ocjenjivača
Obrazac za prijavljivanje potencijalno neodobrenih djelova
FCL

Ispiti

Zahtjev za odobrenje teorijskih ispita za sticanje dozvole
Zahtjev - LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR praktični ispit i provjera stručnosti
Zahtjev - ATPL, MPL, obuka, praktični ispit i provjera stručnosti
Zahtjev - sertifikat instruktora
Zahtjev - sertifikat ispitivača

ATO preporuke za teorijski i praktični ispit
Izvještaji ispitivača

Avioni
Helikopteri
Baloni
Jedrilice
Vazdušni brodovi
Ostali vazduhoplovi
Instruktori i ispitivači

Dozvole i ovlašćenja

Zahtjev za izdavanje, produženje i obnovu roka važenja dozvole, ovlašćenja i sertifikata
Zahtjev za izdavanje dozvola na osnovu obuke sprovedene u vojnoj službi
Zahtjev za validaciju strane dozvole
Zahtjev za konverziju ICAO dozvole
Zahtjev za prihvatanje stranog ovlašćenja za letenje klasom ili tipom vazduhoplova
Zahtjev za upis jezičkog ovlašćenja u dozvolu pilota

Organizacije

Zahtjev za izdavanje ATO sertifikata
Zahtjev za izmjenu dokumentacije ATO
Zahtjev za prihvatanje organizacije za procjenu jezičkog ovlašćenja
Vazduhoplovne usluge u vazdušnom prostoru


Zahtjev za polaganje ispita za sticanje/obnovu dozvole kontrolora letenja/posebnog ovlašćenja za lokaciju
Zahtjev za izdavanje, produžavanje i obnovu dozvole, ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja
Zahtjev za priznavanje dozvole/ovlašćenja i osposobljavanja kontrolora letenja/studenta kontrolora letenja
Zahtjev za provjeru ispunjenosti uslova za izdavanje certifikata o osposobljenosti za sprovođenje stručnog osposobljavanja kontrolora letenja
Zahtjev za zamjenu dozvole kontrolora letenja/studenta kontrolora letenja
Zahtjev za izdavanje privremene autorizacije
Prijava za priznavanje sertifikataAerodromi

Zahtjev za odobrenje za upotrebu aerodroma
Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja ili obavljanja samoopsluživanja
Zahtjev za izdavanje certifikata aerodroma
Zahtjev za dobijanje saglasnosti na postavljanje privremene vazduhoplovne prepreke
Obrasci za prijavu događaja


Obrasce za prijavu događaja možete naći ovdje.