O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Prijava događaja
Pravilnikom o obavještavanju, analiziranju, i praćenju (follow up) događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list CG“, broj 45/2016), a u cilju obezbjeđivanja tajnosti osjetljivih podataka, predviđeno je da se sve prijave o dodađajima o kojima se obavezno obavještava dostavljaju Kontakt licu za događaje od značaja za vazduhoplovnu sigurnost u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo. Sve prijave o događajima za koje je ovim Pravilnikom propisana obaveza obavještavanja dostavljaju se na:

 e-mail: mor@caa.me
 kontakt osoba: Menadžer sistema upravljanja sigurnošću
 adresa: Agencija za civilno vazduhoplovstvo
Josipa Broza Tita bb
81000 Podgorica
Crna Gora

Uputstva

Guidance material on Regulation (EU) no 376/2014 on the reporting, analysis and follow-up of occurrences in civil aviation

Obrasci za prijavu događaja

Obrazac za prijavljivanje nesreće i ozbiljne nezgode – dostavlja se Nacionalnoj komisiji za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i Agenciji,
Obrazac za prijavu događaja koji se obavezno prijavljuje – dostavlja se Agenciji,
Obrazac za prijavu događaja koji se dobrovoljno prijavljuje – dostavlja se Agenciji,
Obrazac za prijavu događaja udara ptice i opasnosti od divljih životinja  – dostavlja se Agenciji,
Obrazac za prijavu događaja izazvanog prisustvom opasnog tereta – dostavlja se Agenciji.


Kontakt podaci komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova

Glavni istražilac: Darko Čonč
e-mail: prijava.kinns@kinns.me,
tel: +382 69 066 223 (dostupan 00-24 h)
fax: +382 20 652-160

ili na adresi:
Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća (Glavnom istražiocu)
Đoka Miraševića 19
81000 Podgorica
Crna GoraKorisni linkovi

1. ICAO: Safety Management - http://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Pages/default.aspx

2. European Commission: Occurrence Reporting - http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/reporting_en.htm

3. EASA: Safety Management - https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management

4. EASA: Occurrence Reporting - https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/safety-management/occurrence-reporting

5. ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) portal - http://eccairsportal.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=2

6. EUROCONTROL: Safety - https://www.eurocontrol.int/safety

7. SMICG (Safety Management International Collaboration Group) - http://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Management_International_Collaboration_Group_(SM_ICG)

8. Skybrary: Safety Management - http://www.skybrary.aero/index.php/Portal:Safety_Management

9. Skybrary: Safety Occurrence Reporting - http://www.skybrary.aero/index.php/Safety_Occurrence_Reporting

10. Safety Regulatory Requirement - ESARR 2, Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM

11. EUROCONTROL Voluntary ATM Incident Reporting - EVAIR