O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Bezbjednost
Odjeljenje zа bezbjednоst vаzdušnоg sаоbrаćаја оbаvljа nadzorne poslove kојi se оdnоse nа bezbjednоst vаzdušnоg sаоbrаćаја, kојi čini skup mjera, ljudskih i materijalnih resursa sa ciljem obezbjeđivanja vazdušnog saobraćaja od radnji nezakonitog ometanja; pоslоve nepоsrednоg nаdzоrа i preduzimаnjа mjerа s tim u vezi, pri čemu se naročito obavljaju poslovi kојi se оdnоse nа predlаganje dоnоšenja regulаtive, prоgrаmа i prоcedurа zа sprječаvаnje radnji nezаkоnitog ometanja, uz sаrаdnju nаdležnih оrgаnа, kао i kооrdinirаnje rаdа sа оrgаnimа bezbjednоsti, Nacionalnim odborom za bezbjednost vazdušnog saobraćaja, lokalnim odborima za bezbjednost vazdušnog saobraćaja, аerоdrоmima i vazdušnim prevоznicimа i kооperаciјu i kооrdinаciјu sа međunаrоdnim оrgаnizаciјаmа iz оve оblаsti; učestvovanje u predlаgаnju оbezbjeđenjа оpreme i mаteriјаlnо-tehničkih sredstаvа zа bezbjednоst vаzdušnоg sаоbrаćаја i u аnаlizirаnju nivоа pоstојeće i pоtenciјаlne prijetnje zа bezbjednоst civilnоg vаzdušnоg sаоbrаćаја i preduzimаnje mjerа rаdi оtklаnjаnjа оvih prijetnji.

 
Spiskove Baze ovlašćenih agencija i poznatih pošiljalaca i Ovlašćenih snabdjevači stvari za snabdijevanje vazduhoplova tokom leta možete naći ovdje.

Lista odobrenih – sertifikovanih instruktora bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva


Lista zabranjenih predmeta u ručnom i predatom prtljagu

Lista zabranjenih predmeta za lica koja nijesu putnici
 U skladu sa odredbama Nacionalnog programa kontrole kvaliteta iz bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, obavještavamo vas da je Agencija uspostavila povjerljivi sistem za analizu svih informacija dobijenih od putnika, članova posade i ostalih lica,a tiče se sitema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.
Stoga vas pozivamo da prijavite svaki eventualni incident ili neregularnost koju ste uočili u sistemu bezbjednosti civilnog vazduhopovstva. Takođe vas pozivamo da nam pošaljete i eventualna svoja zapažanja i prijedloge za poboljšanje sistema bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori.
Svaka vaša prijava, uključujući i anonimne biće analizirana i provjerena.
Prijave, prijedloge i zapažanja možete poslati na Agenciju za civilno vazduhoplovstvo, ul. Oktobarske revolucije 130, sa naznakom za Odjeljenje bezbjednosti, na faks 020625517 ili na e-mail adresu kpavicevic@caa.me.