O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Sigurnosna akta

A. Sigurnosne direktive

Nema direktiva koje su prestale da važe

B. Sigurnosni nalozi

2012/002 - Operativni minimumi na aerodromima Podgorica i Tivat - prestao da važi (objavljeno 30. marta 2016.)
2012/003 - Ljudski faktor u dokumentaima za održavanje vazduhoplova - Prestao da važi (objavljeno 27. oktobra 2014.)
2012/004 - Zahtjevi za obavezu posjedovanja SSR i ELT u vazduhoplovu - Prestao da važi (objavljeno 10. jula 2015.)
2013/005 - Implementacija SMS-a - Prestao da važi (objavljeno 27. oktobra 2014.)
2013/006 - Zahtjev za održavanje i očitavanje FDR-a i CVR-a - Prestao da važi (objavljeno 28. januara 2015.)
2013/007 - Uputstvo o obavljanju poslova instruktora kabinske posade - prestao da važi (objavljeno 02. marta 2016.)
2013/008 - Nalog imaocima AOC-a u vezi sa obaveznim dokumentima na vazduhoplovu - Prestao da važi (objavljeno 10. novembra 2014.)
2014/001 - Izdavanje odobrenja helidroma i kriterijumi i standardi za korištenje helidroma - Prestao da važi (objavljeno 18. juna 2015.)


C. Sigurnosne informacije

2014/002 - Vazdušni prostor Ukrajine (istočni dio) i FIR Simferopolj - Prestala da važi (objavljeno 19. oktobra 2016.)
2014/003 - Operacija na međunarodnom aerodromu Ben Gurion (LLBG), Izrael - Prestala da važi (objavljeno 20. septembra 2015.)Nalozi za plovidebnost

NPV-01-10 Sprovođenje naloga za plovidbenost - Prestao da važi